compilance

COMPLIANCE

Zapewnij zgodność działania organizacji z prawem. Zapobiegaj nadużyciom, stratom finansowym i utracie reputacji.

Czytaj więcej
bezpieczeństwo

WHISTLEBLOWING

Stwarzaj odpowiednie warunki do zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników lub współpracowników.

Czytaj więcej
zarzadzanie

ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE

Unikaj negatywnych skutków nieprzewidzianych zdarzeń w organizacji, stanowiących zagrożenie dla jej dalszej działalności.

Czytaj więcej
compilance

COMPLIANCE

W Polsce istotnie zmieniają się uwarunkowania prowadzenia działalności biznesowej. Na ukończeniu są prace legislacyjne dot. ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary. Dotyczy ona odpowiedzialności firmy za niezgodne z prawem działania członków jej organów statutowych oraz pracowników. Ustawa nałoży na wszystkie podmioty zbiorowe tzn. przedsiębiorstwa i instytucje prowadzące działalność w Polsce obowiązek wdrożenie funkcji compliance.

Więcej...
Kontakt

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Istotnie zmieniają się uwarunkowania prowadzenia działalności w Polsce w kontekście bezpieczeństwa biznesu. Wpływ na to mają dwa aspekty: dynamiczne zmiany ustawodawcze oraz rosnąca skala przestępczości gospodarczej. Zmiany ustawodawcze m.in.: projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymusza na przedsiębiorcach uruchomienie wielu działań dostosowujących, w tym wdrożenie procedur, działań i narzędzi. Rosnąca skala przestępczości gospodarczej – w Polsce dochodzi do 190 000 przestępstw gospodarczych rocznie wg MSWiA (to 26% wzrost w 2017 vs 2016 rok). Z tegorocznego badania PWC dot. przestępczości gospodarczej wynika, że aż 50% polskich firm doświadczyło nadużyć, 43% z nich straciło ponad 400 000 zł rocznie, 55% nadużyć zostało popełnionych przez osoby z wewnątrz organizacji, 54% wszystkich nadużyć wewnętrznych do efekt działania kadry kierowniczej.

Więcej...
Kontakt
Bezpieczeńśtwo biznesu
Zarządzanie kryzysowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardzo łatwy dostęp do oferty konkurencyjnej, technologia mobilna, cykl informacyjny w czasie rzeczywistym i media społecznościowe zmieniają dzisiaj wymagania wobec zarządzania kryzysowego. Rośnie rola wiarygodności i zaufania w wizerunku firmy w czasach permanentnego mierzenia się z incydentami i kryzysami, które stały się codziennym doświadczeniem wszystkich organizacji.

Więcej...
Kontakt

WHISTLEBLOWING

Pojęcie sygnalisty, czyli osoby sygnalizującej nieprawidłowość doczekało się uregulowań w polskim prawie, przede wszystkim w nowej ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wprowadza ona specjalne uprawnienia pracownicze dla sygnalistów. Nakłada również obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku każdego zgłoszenia nieprawidłowości oraz usunięcia uchybień.

Więcej...
Kontakt
Whistleblowing

Kontakt

Biuro

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
(+48) 730 065 017

Formularz kontaktowy

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.