Potentat oskarżony o przestępstwa korupcyjne swoich pracowników

Paź 29th Potentat oskarżony o przestępstwa korupcyjne swoich pracowników
Dodano poniedziałek 29th 5:06:23

U amerykańskiego potentata handlu detalicznego – firmie Amazon trwa od września wewnętrzne śledztwo mające ustalić czy dochodziło tam do zachowań korupcyjnych. Według doniesień pracownicy mieli otrzymywać korzyści majątkowe od sprzedawców oferujących swoje produkty za pośrednictwem portalu w zamian za nielegalne usługi. Zgodnie z raportem opublikowanym przez The Wall Street Journal, pośrednicy przy użyciu komunikatora „WeChat” kontaktowali się z pracownikami Amazona i oferowali im łapówki jako wynagrodzenie za usunięcie negatywnych komentarzy lub przekazanie poufnych danych sprzedażowych konkurencyjnych firm. Usługa wykasowania niepochlebnych wpisów miała kosztować ok. 300 USD, a ceny innych usług wahały się od 80 do nawet 2000 USD. Pracownicy giganta mieli być też nakłaniani do przekazywania adresów email kont, z których wystawiane były negatywne komentarze, a także o przekazywanie informacji handlowych, dzięki którym można było uzyskać przewagę nad konkurencją.

Tego samego dnia po ukazaniu się informacji w mediach, Amazon wydał oświadczenie w tej sprawie. Zapewniono w nim, że firma promuje politykę uczciwości oraz, że funkcjonuje w niej restrykcyjny kodeks etyczny, którego złamanie skutkuje wyciągnięciem surowych konsekwencji wobec pracownika włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy i podjęciem kroków prawnych. Stanowcze kroki zostały również zapowiedziane wobec nieuczciwych użytkowników.

Warto zauważyć, że według dotychczasowych ustaleń proceder miał miejsce głównie w Chinach, aczkolwiek najprawdopodobniej są w niego uwikłani pracownicy centrali Amazona w USA oraz oddziału w Wielkiej Brytanii. W krajach tych funkcjonuje prawo antykorupcyjne dopuszczające możliwość ukarania przedsiębiorstwa wskutek działalności korupcyjnej za granicą (odpowiednio US Foreign Corrupt Practices Act i UK Bribery Act). Dlatego też należy wziąć pod uwagę, że sprawą mogą zainteresować się krajowi regulatorzy i zastosować sankcje karne w przypadku stwierdzenia, że Amazon nie podjął dostatecznych kroków w celu zapobieżenia nielegalnym praktykom.

Przypadek ten obrazuje, że nawet światowi potentaci, dysponujący ogromnymi środkami muszą uwzględniać w swojej polityce ryzyko korupcji w ich łańcuchach dostaw i sprzedaży oraz możliwe konsekwencje nielegalnej działalności swoich pracowników i partnerów za granicą. Ujawnienie praktyk korupcyjnych na pewno spowoduje poważne nadszarpnięcie reputacji korporacji, szczególnie, jeśli nie jest ona w stanie jasno i skutecznie wykazać, że podjęła odpowiednie kroki w celu ograniczenia możliwości zaistnienia takich przypadków. Na tym tle widać jak istotne jest dla funkcjonowania firmy wdrożenie proaktywnych i kompleksowych mechanizmów i procedur antykorupcyjnych, jak również planów szybkiego i stanowczego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanego kryzysu.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.