Antykorupcyjny krok w tył

Maj 22nd Antykorupcyjny krok w tył
Dodano wtorek 22nd 1:01:12

W maju br ukazał się raport organu antykorupcyjnego Rady Europy GRECO (Group of States Against Corruption - Grupa Państw Przeciwko Korupcji), zajmującego się kontrolowaniem zgodności działań państw członkowskich z antykorupcyjnymi standardami Rady.

Zgodnie z treścią opracowania, kilka krajów europejskich uczyniło krok w tył w procesie reform antykorupcyjnych i nie wdrożyło w pełni zlecanych środków. Eksperci GRECO doszli do wniosku, że w niektórych państwach – w tym w Polsce – brak regulacji lub niekorzystne inicjatywy prawne – pogorszyły stan prewencji antykorupcyjnej lub naraziły państwa członkowskie na ryzyko naruszenia międzynarodowych standardów antykorupcyjnych.

Przewodniczący GRECO, Marin Mrčela, wyraził pogląd, że „Rok 2017 był ciemnym rokiem dla zwalczania korupcji. Dotychczasowego postępu w walce z korupcją nie można uznać za pewnik, gdyż nie wszystkie kraje stosują się do zaleceń. Eksperci organizacji muszą być czujni, ponieważ zawsze istnieje ryzyko regresji i odwrócenia trendu”. Natomiast Sekretarz generalny Thorbjørn Jagland dodał: „Zepsucie praktyk zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym stanowi poważne zagrożenie dla naszych instytucji i samej demokracji. Ważne jest, aby władze krajowe i organy międzynarodowe zajmowały wyraźne stanowisko potępiające korupcję i sprawnie wprowadzały odpowiednie środki. Musimy zapewnić pełną zgodność z zaleceniami GRECO w zakresie prawa i praktyki jego stosowania".

W sprawozdaniu stwierdzono również, że większość krajów członkowskich UE nie poczyniła znaczących postępów w realizacji zalecanych przez GRECO środków zwalczania korupcji wśród posłów, sędziów i prokuratorów.

Jest to kolejny przypadek, kiedy Polska jest wymieniana w negatywnym kontekście z powodu braku funkcjonujących uregulowań antykorupcyjnych. Pokazuje to, że działania władzy ustawodawczej w naszym kraju nie nadążają za światowym trendem walki z korupcją. A wszystko wskazuje na to, że zwalczanie tego zjawiska przez rządy poszczególnych państw i społeczność europejską będzie przybierać na sile.

Dopóki stosowne prawo nie zostanie uchwalone, takie sytuacje będą się powtarzać częściej. Zapewne raport nie ujdzie uwadze rządzących i będzie stanowił kolejny impuls do ściślejszego uregulowania problemu korupcji w Polsce. Stąd wniosek, że wejście w życie w tym roku Ustawy o jawności życia publicznego (UJŻP) jest konieczne i pewne. A to niesie za sobą dodatkowe konsekwencje dla przedsiębiorców o czym już wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.