Produkty

Bezpieczeństwo biznesu

Bezpieczeństwo biznesu: połącz procedury i działania, które pozwolą firmie ograniczyć ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością biznesową, z odpowiednim poziomem wiedzy oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród kierownictwa i pracowników firmy.

 

Sytuacja

Istotnie zmieniają się uwarunkowania prowadzenia działalności w Polsce w kontekście bezpieczeństwa biznesu. Wpływ na to mają dwa aspekty: dynamiczne zmiany ustawodawcze oraz rosnąca skala przestępczości gospodarczej.

 

Zmiany ustawodawcze m.in.: projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymusza na przedsiębiorcach uruchomienie wielu działań dostosowujących, w tym wdrożenie procedur, działań i narzędzi.

 

Rosnąca skala przestępczości gospodarczej – w Polsce dochodzi do 190 000 przestępstw gospodarczych rocznie wg MSWiA (to 26% wzrost w 2017 vs 2016 rok). Z tegorocznego badania PWC dot. przestępczości gospodarczej wynika, że aż 50% polskich firm doświadczyło nadużyć, 43% z nich straciło ponad 400 000 zł rocznie, 55% nadużyć zostało popełnionych przez osoby z wewnątrz organizacji, 54% wszystkich nadużyć wewnętrznych do efekt działania kadry kierowniczej.

 

Komplikacja

Brak reakcji firmy na zmieniającą się sytuację w otoczeniu biznesowym (dostosowanie do nowych regulacji, podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa biznesu) może ją narazić na następujące zagrożenia i ryzyka:

 • Prawne – odpowiedzialność zarządu i kadry kierowniczej, wprowadzenie zarządu komisarycznego,
 • Finansowe – kary finansowe, pogorszenie wyników, spadek rentowności, ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego, spadek kursu akcji i wartości firmy,
 • Biznesowe – wykluczenie z zamówień publicznych, nakaz ograniczenia danego rodzaju działalności, utrata klientów, kontraktów i partnerów biznesowych, brak nowych zamówień,
 • Wizerunkowe - utrata wiarygodności na rynku.

 

Rozwiązanie

Firma powinna wdrożyć kluczowe elementy bezpieczeństwa biznesu w organizacji. Dotyczą one:

 • Bezpieczeństwa kadry zarządzającej (dopełnienie należytej staranności),
 • Zarządzania incydentami/nieprawidłowościami,
 • Bezpieczeństwa procesu biznesowego,
 • Bezpieczeństwa informacji,
 • Zarządzania kryzysowego.

 

Efekt

Dzięki wdrożeniu bezpieczeństwa biznesu powstanie modelu operacyjny organizacji minimalizujący lub wręcz niwelujący ryzyka wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości w organizacji, a co za tym idzie znacząco ograniczający odpowiedzialności zarządu za ich ewentualne powstanie.

Kontakt

Biuro

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
(+48) 730 065 017

Formularz kontaktowy

Secution Sp. z o.o

 • ul. Grzybowska 87
 • 00-844 Warszawa
 • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.