Produkty

Compliance

Compliance: zapewnij zgodność działania organizacji z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania nadużyciom, stratom finansowym lub utracie reputacji.

 

Sytuacja

W Polsce istotnie zmieniają się uwarunkowania prowadzenia działalności biznesowej. Na ukończeniu są prace legislacyjne dot. ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary. Dotyczy ona odpowiedzialności firmy za niezgodne z prawem działania członków jej organów statutowych oraz pracowników. Ustawa nałoży na wszystkie podmioty zbiorowe tzn. przedsiębiorstwa i instytucje prowadzące działalność w Polsce obowiązek wdrożenie funkcji compliance.

 

Komplikacja

Brak dostosowania do nowych wymogów ustawodawczych narazi organizację na następujące ryzyka:

 • sankcje finansowe sięgające do 30 mln zł, a w pewnych przypadkach nawet do 60 mln złotych
 • rozwiązanie podmiotu
 • zakazy dot. prowadzenia działalności gospodarczej

 

W trakcie trwania postępowania wyjaśniającego wobec organizacji będą mogły być zastosowane środki zapobiegawcze, takie jak: zakaz prowadzenia określonej działalności, zakaz zawierania umów określonego, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania tego postępowania, zakaz promocji i reklamy. Środki tego typu mogą skutecznie utrudnić działalność biznesową firmy.

 

Rozwiązanie

W celu wypełnienia należytej staranności w kontekście dostosowania do nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, organizacja powinna wdrożyć system compliance, składającego się z następujących elementów:

 • Analizy ryzyka nadużyć
 • Wprowadzenie modelu weryfikacji kontrahentów
 • Wdrożenie funkcji compliance
 • Uruchomienie systemu do sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing)
 • Przeprowadzenie szkoleń dot. compliance
 • Wprowadzenie modelu monitoringu, kontroli i aktualizacji

 

Efekt

Efektem wdrożenia funkcji compliance w organizacji będzie:

 • Wypełnienie wymogów zawartych w nowej ustawie
 • Dopełnienie należytej staranności
 • Minimalizacja ryzyka dotyczącego odpowiedzialności firmy i jej zarządu za ewentualne nieprawidłowości powstałe w organizacji

Kontakt

Biuro

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
(+48) 730 065 017

Formularz kontaktowy

Secution Sp. z o.o

 • ul. Grzybowska 87
 • 00-844 Warszawa
 • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.