Czas to pieniądz

Paź 26th Czas to pieniądz
Dodano czwartek 26th 7:27:27

Kiedy pojawiają się poważne podejrzenia, że pracownik nadużywa zaufania i okrada firmę, powiedzenie „czas to pieniądz” nabiera nowego znaczenia. W takiej sytuacji liczą się szybkość działania i kroki, które zarząd podejmuje.

Według raportu 2016 ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, firmy tracą 5% swojego rocznego przychodu wskutek nadużyć pracowniczych. Najlepszym sposobem aby uniknąć takich sytuacji są odpowiednio wdrożone działania prewencyjne, jak kształtowanie pozytywnych relacji, budowanie więzi pracowników z przedsiębiorstwem czy skuteczna komunikacja wewnętrzna. Jeżeli jednak zarząd nabiera pewności, że w firmie mają miejsce nadużycia należy niezwłocznie podjąć następujące kroki.

Po 1 zabezpieczyć potencjalny dowód. Jest niebywale istotne, aby sprawca nie zdążył zatrzeć świadectw swojej działalności, dlatego należy to zrobić niezwłocznie. Tu uwaga, aby potrzymać się przed pokusą sprawdzania dowodów na własną rękę, gdyż możne je łatwo zniekształcić, podważając ich wiarygodność. Lepiej zostawić takie rzeczy specjalistom w danej dziedzinie.

Po 2 zebrać zespół. Powinien się składać z ekspertów w swoich obszarach jak IT, księgowość czy finanse. Najlepszym wyjściem jest zatrudnienie zewnętrznej firmy, która ma do czynienia z takimi przypadkami na co dzień i doświadczenie jej pracowników może okazać się nieocenione.

Po 3 zająć się nieuczciwym pracownikiem. Niewskazane jest, aby z miejsca zwalniać podejrzanego pracownika, gdyż może to utrudnić zbieranie dowodów. Kluczowe jest ograniczenie mu dostępu do systemów przedsiębiorstwa i sprzętu elektronicznego, który użytkował.

Po 4 poinformowanie firmy ubezpieczeniowej (o ile mamy wykupioną tzw. polisę menedżerską). Polisa ubezpieczeniowa określa okres, w jakim należy powiadomić ubezpieczyciela. Trzeba o tym pamiętać, gdyż przekroczenie terminu może skutkować utratą prawa do odszkodowania.

Po 5 przedłożenie ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających powstanie straty (proof of loss). Tu znów najważniejsze jest, aby zachować zapisany w umowie termin. Nawet jeżeli nie ujmie się wszystkich strat to można to uzupełnić później.

Decyzje i czynności, które podejmuje zarząd przy ujawnieniu nieuczciwej działalności własnego pracownika determinują wysokość powstałej straty. W tak delikatnych i nacechowanych presją czasu sytuacjach najlepiej sprawdzają się doświadczeni eksperci, którzy znając specyfikę tego typu spraw pomogą ograniczyć koszty będące skutkiem nadużyć.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.