Gdzie i ile traci moja firma?

Mar 4th Gdzie i ile traci moja firma?
Dodano niedziela 4th 1:52:31

Zagrożenia związane z nadużyciami i cyberzagrożeniami notują rekordy w najnowszym raporcie firmy Kroll.

W lutym ukazał się najnowszy, dziesiąty już raport dotyczący współczesnych aspektów ryzyka dla firm – 10th Kroll Global Fraud Risk Report. Dane zebrano w okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku wśród ponad pół tysiąca respondentów – członków kadry kierowniczej korporacji różnych obszarów gospodarki z różnych części świata. Jaki jest główny wniosek płynący z opracowania? Niestety, skala zagrożeń dla przedsiębiorstw wzrasta, a 2017 był najgorszym rokiem w historii publikowania raportów przez Kroll.

W badaniu wyszczególniono trzy rodzaje incydentów: oszustwo, incydent bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa. Aż 84% ankietowanych reprezentantów kadry kierowniczej stwierdziło, że ich firma padła ofiarą oszustwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi wzrost o 2% w stosunku do 2016 r. Jeżeli chodzi o incydenty związane z cyberbezpieczeństwem to 86 % menadżerów odpowiedziało, że w ich firmie zaistniał przynajmniej raz w ciągu roku. W 2016 roku było to 85%. Wzrosła również liczba incydentów bezpieczeństwa z 68% w 2016, do 70% w roku ubiegłym.

W raporcie ujęto ponadto dane odzwierciedlające konsekwencje dla firmy jak powstają w wyniku zaistnienia poszczególnych rodzajów incydentów. Konsekwencje te dotyczyły pracowników, klientów, a także samych organizacji uderzając w ich reputację, relacje z organami regulacyjnymi oraz ciągłość działania/przychodów. Wyniki wskazują, że najbardziej dotkniętym obszarem byli pracownicy, których poczucie prywatności, bezpieczeństwa oraz morale znacznie się obniżyło.

 

W ramach prowadzonej działalności firmy i organizacje przetwarzają poufne informacje, od danych osobowych po tajemnice handlowe. I, jak pokazują wyniki badania, właśnie te informacje są dla przestępców najcenniejsze. Trudno się dziwić. Zamiast sięgać po „fizyczny” majątek firmy, bardziej opłacalne jest wykradanie niezabezpieczonych sekretów przedsiębiorstwa i wystawianie ich na sprzedaż. Poniżej wykres przedstawiający najpopularniejsze rodzaje szkodliwego działania oraz porównanie z danymi z 2016 r.

Interesująco kształtowała się wysokość strat, które odniosły przedsiębiorstwa w wyniku oszustwa. Prawie połowa respondentów (46%) odnotowała straty w wysokości 3% lub mniej przychodów firmy. Jednak już 23% ankietowanych stwierdziło, że strata ich organizacji wyniosła 7% lub więcej. Co ciekawe, takie straty w poprzednim raporcie zgłosiło jedynie 3% co stanowiło wzrost o 20 punktów procentowych.  Wśród menadżerów, którzy zgłosili straty w wysokości 7% lub więcej, 69% znajdowało się w dwóch gałęziach przemysłu: handel detaliczny, handel hurtowy i dystrybucja (35%) oraz budownictwo, inżynieria i infrastruktura (34%).

Wyzwania dla współczesnego biznesu wciąż rosną, również w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa jego funkcjonowania. Oprócz bezpośrednich skutków zaistnienia incydentu takich jak utrata przychodu, ważne są również konsekwencje, jakie dotykają organizację w sposób pośredni, czyli spadek morale pracowników, nadszarpnięcie reputacji, stosunki z krajowymi organami regulacyjnymi czy obniżenie wskaźnika rentowności. W trosce o pomyślny rozwój zarządzanej organizacji, kadra kierownicza musi mieć świadomość, że inwestycja w odpowiednie środki przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom, może w momencie próby zwrócić się wielokrotnie.

Wykresy pochodzą z 10th Kroll Global Fraud Risk Report. Cały raport do pobrania: https://www.kroll.com/en-us/global-fraud-and-risk-report-2018

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.