Odwrócony VAT (3) – komunikacja kryzysowa

Sie 9th Odwrócony VAT (3) – komunikacja kryzysowa
Dodano wtorek 9th 3:53:43

W sytuacji kryzysowej trzeba umieć się szybko odnaleźć. Zarządzanie kryzysem polegającym np. na sporze z Urzędem Skarbowym, to poza wieloma działaniami operacyjnymi, także umiejętność skutecznej komunikacji z rynkiem. Wypowiedź prezesa Bielińskiego dla Bankier.pl na temat sytuacji w Action S.A. jest tego dobrym przykładem. W obecnej rzeczywistości nie wystarczy być przekonanym o własnej niewinności. Obowiązkiem Zarządu jest przyjęcie w takim sporze funkcji lidera. "Dyskusja" Action z Urzędem Skarbowym jest obserwowana przez całą branżę IT, rynek kapitałowy, banki i instytucje finansowe oraz biznesową opinię publiczną.

W ramach zarządzania komunikacją takiego zdarzenia kryzysowego wszystkim interesariuszom oraz opinii publicznej należy:

  • wyjaśnić czego ta sytuacja dotyczy - jaka jest materia sprawy,
  • zaprezentować jakie procedury obowiązywały faktycznie w firmie w aspekcie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu,
  • pokazać, że do patologii związanej z nie płaceniem podatków dochodziło w łańcuchu dostaw do firmy a nie samej Spółce o to oskarżonej,
  • wskazać dysproporcję uprawnień i narzędzi jakie, w okresie ostatnich 4 lat, miały do dyspozycji Urzędy Skarbowe do inwigilowania i ścigania podatników a jakie możliwości mieli sami podatnicy-eksporterzy z dużych firm dystrybucyjnych,
  • podać konkretne argumenty, że tzw. duża dystrybucja nie była w stanie samodzielnie wyśledzić na rynku patologii dot. VAT. A mówienie o tym, że powinna była "się zorientować" jest po prostu fikcją.

Rozstrzyganie sporu między podatnikiem a Urzędem Skarbowym będzie polegało na potwierdzeniu stawianych tez przez obie strony w drodze materiału dowodowego. Jego interpretacja nie będzie jednak prosta. Na potwierdzenie swoich racji będą potrzebne opinie wielu biegłych. Dlatego warto wcześniej przygotować odpowiednie opracowania we współpracy z ekspertami z zakresu: prawa, bezpieczeństwa biznesu, zagadnień śledczych, zarządzania podatkami, itp. Siła argumentacji merytorycznej w sądzie będzie torowała drogę do szczęśliwego zakończenia sprawy. Jednak nie wszystkie elementy zrozumiałe i oczywiste dla uczestników rynku dystrybucji IT będą czytelne dla sądu i zainteresowanych sporem. Dlatego całość zdarzenia (sytuacji kryzysowej) trzeba od początku profesjonalnie opisywać, na bieżąco komentować i nagłaśniać - realizować komunikację sytuacji kryzysowej. To będzie niezwykle istotny element budowania rzetelnej podstawy do skutecznej obrony przed sądem oraz biznesową opinią publiczną.

W nawiązaniu do: Bankier.pl - Prezes Action: Cierpimy za nie swoje winy" http://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-Action-Cierpimy-za-nie-swoje-winy-7466797,2.html

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.