Odwrócony VAT – NIE dogadasz się ze skarbówką

Lip 26th Odwrócony VAT – NIE dogadasz się ze skarbówką
Dodano wtorek 26th 3:52:38

Od ponad dwóch lat trwają nasilające się kontrole w firmach działających w obszarze dystrybucji sprzętu elektronicznego. W tym czasie służbom skarbowym i organom ścigania nie udało się skutecznie zatrzymać procederu wyłudzeń podatku VAT od towarów sprowadzonych do Polski przez importerów. Kontrola poszła zatem w kierunku sprawdzenia, jak wyglądał proces biznesowy wśród dużych eksporterów – zwykle firm powszechnie znanych na rynku dystrybutorów IT.

Nie trudno jest kontrolować takie firmy, bo bardzo sprawnie udostępniają kontrolerom z Urzędów Skarbowych dokumenty, dysponując rozbudowanymi systemami IT z dostępem do odpowiednich danych. Kontrolerzy mogą liczyć na profesjonalną pomoc pracowników działów finansowych i księgowości. Nie zmienia to postaci rzeczy, że w toku postępowania kontrolnego ktoś „winny być musi”. Prościej jest wydać negatywną decyzję i poczekać na rozwiązanie sporu z podatnikiem- eksporterem na drodze sądowej.

Taka negatywna decyzja pokontrolna będzie skutkować wieloma kosztownymi dla spółki konsekwencjami, m.in.:

 • koniecznością zawiązania przez Zarząd rezerwy na poczet roszczeń Urzędu Skarbowego,
 • wyraźnym spadkiem kursu akcji w przypadku spółek notowanych na GPW,
 • stratami wizerunkowymi oraz utratą wiarygodności wśród partnerów,
 • utratą dotychczasowej zdolności kredytowej w stosunku do partnerów finansowych i banków,
 • koniecznością zaangażowania do wsparcia działań „obronnych” kancelarii prawnych i podatkowych, co będzie kosztowne i czasochłonne.

To niestety nie koniec problemów. Na potrzeby ochrony interesów firmy w sądzie podatnik będzie musiał udowodnić m.in. że:

 • dostawca/odbiorca podpisał z eksporterem umowę handlową jasno precyzującą proces handlowy,
 • dostawca był analizowany poprzez zasięgnięcie o nim opinii w renomowanej wywiadowni gospodarczej,
 • w każdym miesiącu dostawca obowiązany był do przekazywania eksporterowi zaświadczenia o nie zaleganiu do US i ZUS,
 • każdorazowo, podczas inspekcji towaru, sprawdzano numery seryjne oferowanego produktu celem upewnienia się, że nie był on już wcześniej oferowany eksporterowi,
 • każda transakcja posiadała udokumentowaną korespondencję potwierdzająca proces negocjacji ceny,
 • dostawca każdorazowo pisemnie wysyłał ofertę sprzedaży a odbiorca potwierdzał wolę zakupu,
 • funkcjonował pełen obieg dokumentów typu zamówienie i faktura pro-forma,
 • towar przechodził przez magazyn eksportera ze wszystkimi dokumentami magazynowymi,
 • transport towaru od eksportera za granicę odbywał się przy pomocy firm transportowych, które są w stanie dostarczyć dokumenty z systemu GPS wskazujące, że faktycznie towar opuścił terytorium Polski i dotarł do wskazanego miejsca docelowego,
 • przed każdą transakcją eksporter sprawdzał odbiorcę w systemie Viesa,
 • dla zabezpieczenia interesu firmy, eksporter we własnym zakresie powinien był przeprowadzić szkolenie swoich pracowników i dostawców w aspektach: zorganizowanej przestępczości gospodarczej i ryzyka związanego z tzw. słupami, znikających podatników, metod skutecznego ustalania źródeł pochodzenia towaru, sposobów ustalenia do kogo dostawcy planują sprzedać kupiony od nas towar oraz innych tematów z bezpieczeństwa biznesu.

To tylko „wierzchołek góry lodowej” w procesie obrony firmy i jej menadżerów. W tym samym czasie Zarząd firmy eksportera będzie musiał przygotować się do składania wyjaśnień przed: Radą Nadzorczą, Akcjonariuszami, Organami Ścigania oraz Sądem i udowodnić, że dołożył wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć proces biznesowy w firmie.

Jeśli firma skutecznie wykaże przed Sądem, że tak było, jest szansa, że nie zostanie obwiniona za cudze działania przestępcze. Pytanie tylko ile to będzie trwało i kosztowało – firmę i menadżerów?

W nawiązaniu do artykułu Pulsu Biznesu „Action ugina się pod kolejnym ciosem” http://pulsinwestora.pb.pl/4594589,14000,action-ugina-sie-pod-kolejnym-ciosem

Secution Sp. z o.o

 • ul. Grzybowska 87
 • 00-844 Warszawa
 • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.