Priorytety bezpieczeństwa polskich firm

Lip 15th Priorytety bezpieczeństwa polskich firm
Dodano sobota 15th 9:07:58

Aspekt bezpieczeństwa informacji powinien być coraz większym priorytetem polskich przedsiębiorstw. Od tego zależeć będzie ich konkurencyjność (umiejętność skutecznego pozyskiwania informacji z rynku) oraz przeciwdziałanie utracie istotnych informacji i wiedzy (zdolność ochrony informacji oraz danych).

PWC w badaniu stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce z roku 2017 odnotowało, że największa grupa, bo aż 57% firm będzie prowadziła ciągły monitoring bezpieczeństwa teleinformatycznego. Na drugim miejscu znalazły się szkolenia zwiększające poziom wiedzy o bezpieczeństwie (48%), na trzecim miejscu uplasowała się dbałość o bezpieczeństwo fizyczne (40%).

Tabela_badanie PWC

Duże firmy zaczęły doceniać znaczenie monitorowania bezpieczeństwa oraz poziomu świadomości pracowników. Fakt, że priorytetem staje się podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników to bardzo istotna kwestia. Oznacza to, że organizacje coraz lepiej rozumieją kluczową rolę czynnika ludzkiego w procesie bezpieczeństwa informacji i całej firmy. Dbanie wyłącznie o bezpieczeństwo fizyczne (budynków i osób) oraz teleinformatyczne dostępu do systemów, z pewnością jest niewystarczające. Bez odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości pracowników dot. bezpieczeństwa oraz zasad bezpiecznego funkcjonowania organizacji, skuteczność działań i polityki bezpieczeństwa będzie niekompletna. Największe ryzyko zdarzeń niepożądanych będzie w najbliższej przyszłości dotyczyło czynnika ludzkiego w firmie – poprzez działania patologiczne pracowników oraz w wyniku ataków ze strony przestępczości ekonomicznej.

Więcej na temat badania PWC: https://www.pwc.pl/stanbezpieczenstwa

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.