Ryzykowne granty

Lip 11th Ryzykowne granty
Dodano poniedziałek 11th 3:52:20

W ostatnim czasie instytucje udzielające tzw. grantów podmiotom gospodarczym zostały objęte szczególnym nadzorem przez służby kontrolne i śledcze. Podobnie jak firmy, które z nimi współpracują w zakresie dofinansowania swojej działalności lub projektów specjalnych.

Determinacja i entuzjazm przedsiębiorców w kontekście otrzymania środków zewnętrznych powoduje często, że tracą oni czujność i poczucie rzeczywistości. Wiadomo, że wokół tego typu programów finansujących „kręcą się” różni doradcy, lobbyści i eksperci, którzy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie służą pomocą w skutecznym, jednak nie zawsze bezpiecznym pozyskaniu grantów. Często to sami doradcy oferują firmie możliwość skorzystania z dofinansowania na przygotowany przez nich projekt. Przedsiębiorcy widząc już oczami wyobraźni dodatkowe środki finansowe, nie analizując warunków i zagrożeń, decydują się na taką współpracę.

Gdzie tu ryzyko?

Wielokrotnie dochodzi do paradoksalnych sytuacji, kiedy to firma występująca o dofinansowanie nie wie i nie rozumie co oraz dlaczego umieściła we wniosku, który rzekomo sama napisała. Beztroska z jaką przedsiębiorcy delegują podmiotom zewnętrznym czynności związane z przygotowaniem wniosków rodzi kilka kluczowym ryzyk:

  • Firma decyduje się na projekt od początku nie możliwy do zrealizowania, przez to nie będzie mogła rozliczyć prawidłowo środków
  • Pośrednicy i tzw. „załatwiacze" mogą być uwikłani w niedozwolone relacje z decydentami w sprawie środków. Działając nieświadomie firma przekracza wtedy ramy prawa i naraża się na możliwość uwikłania w proceder przestępczy
  • Firma po otrzymaniu grantu i kłopotów z realizacją projektu, na który został przyznany, natrafia ponownie na tych samych „załatwiaczy”, którzy tym razem pomagają jej prawidłowo rozliczyć projekt, tak żeby było „dobrze”. Pytanie co to znaczy dobrze? W pewnym momencie okazuje się, że jeśli kontrolerzy CBA lub innych służb kontrolnych zaczną szczegółowo analizować obraz faktycznego przebiegu zdarzeń wychodzi szereg nieprawidłowości. „Malowanie rzeczywistości” oraz potwierdzanie nieprawdy rodzi ryzyko, że w konfrontacji ze śledczym uświadamiamy sobie jak głęboko wyszliśmy poza ramy prawa. Wtedy niestety jest już za późno, gdyż jest to już chwila w której śledczy odczytuje nam zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa.

Jak postępować?

Należy zacząć od przeszkolenia odpowiedniego zespołu pracowników w zakresie bezpieczeństwa procesu biznesowego oraz przygotować zasady współpracy firmy z zewnętrznymi: doradcami, lobbystami i ekspertami. Tak przygotowana kadra z łatwością odróżni ekspertów od naciągaczy. Będzie potrafiła skutecznie zadbać o to, by granty nie stały się krótkoterminowym zastrzykiem pieniężnym, który w przyszłości może okazać się bardzo zgubny a w ostateczności doprowadzi do jej upadku i początku poważnych kłopotów dla kadry zarządzającej.

W nawiązaniu do artykułu: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/cba-tropi-korupcje-w-narodowym-centrum-badan-i-rozwoju,658726.html

Dlaczego problematyka bezpieczeństwa w biznesie jest tak istotna dla jej kierownictwa?

Jak widać chociażby w powyższym przykładzie zatrzymań CBA w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, koszmar osób zatrzymanych dopiero się rozpoczyna. Najpierw zostaną surowo osądzeni przez media i opinię publiczną (zostanie zniszczona ich reputacja) i nie będą mieli wpływu na to co, kto, kiedy i jak o nich napisze. Nawet jeśli CBA sprawnie przekaże materiały dla prokuratury, to wniosek do sądu zostanie skierowany najszybciej za 2 lata. Postępowanie sądowe przy takiej sprawie może potrwać 5 lat. Zatem za 7 lat przy odrobinie szczęścia dowiemy się czy sąd uzna ich winę czy oczyści z zarzutów. Tego czasu, straconej pozycji oraz reputacji nie uda się odzyskać! Żeby uniknąć takiego ryzyka, wystarczy przeprowadzić prostą analizę bezpieczeństwa otoczenia biznesowego i zdefiniować właściwe dla firmy oraz jej managerów ramy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.