Powstanie specjalna komórka ds. przestępczości ekonomicznej

Kwi 13th Powstanie specjalna komórka ds. przestępczości ekonomicznej
Dodano czwartek 13th 12:29:41

To kolejna zmiana i wyraźny sygnał, że organy ścigania przygotowują się do bezkompromisowej walki z przestępczością ekonomiczną. Należy się zatem liczyć ze wzmożoną aktywnością powstającej formacji Policji w sektorze prywatnym. W trakcie działań operacyjnych może się zdarzyć, że normalni przedsiębiorcy znajdą się nagle w centrum działania tej służby. Będą zmuszeni realizować żądania prokuratury - wydanie rzeczy, udzielenie informacji, stawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka, itd. W związku z tym należy dokonać przeglądu stanu bezpieczeństwa biznesu w swojej firmie w zakresie funkcjonujących procedur, instrukcji i zasad oraz poziomu świadomości formalno-prawnej kluczowych menadżerów. Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że w takiej sytuacji będzie rosła liczba „ujawnianych” przez Policję przestępstw nieświadomych i konieczność obrony siebie jako menadżera oraz firmy.

Ponadto zwiększenie sankcji karnych w obszarze podatkowym oraz fakt powołania dodatkowej służby policyjnej, będą skłaniały przestępców do „chowania się” za inne, zdrowe, nieprzygotowane i nieświadome firmy działające na rynku. To może spowodować sytuacje, że na normalnych przedsiębiorcach będzie spoczywała dodatkowa odpowiedzialność udowodnienia sprawowania należytego nadzoru oraz wprowadzenia chociażby podstawowych zasad bezpieczeństwa biznesu w celu wyeliminowania ryzyku uwikłania firmy w nieświadome przestępstwa. Aby taka obrona była skuteczna, warto bez zwłoki zacząć przygotowania w firmie - najlepiej od audytu stanu obecnego.

Więcej na rmf24.pl: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zmiany-w-policji-powstanie-specjalna-komorka-ds-przestepczos,nId,2381622

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.