Whistleblowing w interesie firmy

Sty 7th Whistleblowing w interesie firmy
Dodano niedziela 7th 10:02:26

W Polsce trwają obecnie prace nad stworzeniem ram prawnych dla ochrony instytucji sygnalisty. Równolegle do wielokrotnie prezentowanej na naszym blogu Ustawie o jakości życia publicznego, obejmującej swym zasięgiem sygnalistów zgłaszających korupcję, opracowywane jest rozporządzenie ministra rozwoju i finansów mające ułatwić zgłaszanie Komisji Nadzoru Finansowego przestępstwa prania brudnych pieniędzy przez instytucje finansowe. Jak widać państwo w tym obszarze nie próżnuje, jednakże trudno dostrzec systemowe podejście do całościowej ochrony osób zgłaszających nadużycia. Raczej ogranicza się to do konkretnych, dość wąskich obszarów, a projekty obywatelskie, jak np. wspólny projekt ustawy o ochronie sygnalistów autorstwa Fundacji Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutu Spraw Publicznych są przez władze przyjmowane dość chłodno.

Jednak czy ochrona sygnalistów jest jedynie domeną państwa? W Irlandii, pod koniec zeszłego roku przeprowadzono badanie, mające na celu sprawdzenie skuteczności prawa chroniącego pracowników zgłaszających nadużycia. Ustawa Protected Disclosures Act, w całości poświęcona zjawisku whistleblowingu, weszła w życie w tym kraju w 2014 roku. Wyniki są interesujące. Wskazują, że aż 20% sygnalistów ucierpiało w wyniku zgłoszenia nadużycia. Sankcje, które ich dotknęły to głównie brak nagród i premii, napiętnowanie wśród innych pracowników firmy, natomiast w skrajnych przypadkach przeniesienie na inne stanowisko lub doprowadzanie do rozwiązania stosunku pracy. Ponadto, pomimo mechanizmów bezpieczeństwa zapisanych w ustawie, 31% respondentów wskazało, że nie sygnalizowało dostrzeżonych nieprawidłowości z obawy przed represjami ze strony pracodawcy. Kolejne 22% uważało, że dokonane przez nich zgłoszenie nic nie zmieni, a 13%, że może skutkować utratą pracy przez ich koleżanki/kolegów.

Wyniki powyższego badania wskazują, że mechanizmy chroniące sygnalistów zawarte w ustawie obowiązującej w Irlandii nie są do końca skuteczne. Skoro jedna na pięć osób zgłaszająca nadużycia ma z tego powodu problemy, a aż jedna na trzy wciąż się boi, że będzie miała przez to kłopoty, to mimo zbudowania przez państwo pewnych ram, problem wciąż pozostaje nierozwiązany.

Pokazuje to, że bez zmiany podejścia przedsiębiorców do whistleblowingu wysiłki państwa nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Zarząd spółki musi być świadomy, że wprowadzenie mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości leży w interesie przedsiębiorstwa. Mechanizm taki powinien obejmować nie tylko możliwość anonimowego zgłaszania nadużyć, ale też procedury komunikacji zwrotnej i system ochrony sygnalistów. Organizacja posiada dzięki temu informacje niezbędne do przeciwdziałania zdarzeniom nielegalnym i patologicznym, które negatywnie wpływają na jej rentowność oraz wizerunek. Firma, w której funkcjonuje taki program jest postrzegana jako uczciwy i transparenty gracz poprzez kształtowanie opinii wiarygodnego partnera nie tylko wobec kontrahentów, ale przede wszystkim wobec swoich pracowników. Dlatego kompleksowy i skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości powinien być na stałe wpisany w strategię organizacji. Jeżeli chcesz mieć taki w swojej firmie, to zaproś nas do siebie. Dysponujemy rozwiązaniem, które umożliwia skuteczną i bezpieczną obsługę zgłoszeń jawnych oraz anonimowych w systemie zarządzania incydentami. Dopasujemy model jego funkcjonowania do przedsiębiorstwa, uwzględniając jego proces biznesowy, wielkość oraz otoczenie rynkowe.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.