KASacja podatników?

Sie 1st KASacja podatników?
Dodano poniedziałek 1st 3:52:53

Reforma związana z wprowadzeniem od stycznia 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wiąże się z poważną zmianą sytuacji dla biznesu w Polsce. Zastosowanie szczególnego nadzoru oraz zwiększenie uprawnień w połączeniu z samodzielnym podejmowaniem decyzji o losach podatnika, może znacznie zwiększyć ryzyko dla prywatnego sektora biznesowego.

Dla Firmy - oznacza to, że w sytuacji wejścia w niewidoczny spór z KAS-ą może dojść do błyskawicznych decyzji np. blokady kont, zatrzymania towaru w magazynie, zabezpieczenia dokumentacji, itd. Firma może być przedmiotem kontroli operacyjnej, podczas której do wszystkich zasobów firmy - w tym m.in.: wiedzy i tajemnicy przedsiębiorstwa - będą mieli dostęp funkcjonariusze KAS-y. O decyzjach pokontrolnych podatnik/firma dowie się na końcu, a możliwość zaskarżania będzie ograniczona lub co najmniej utrudniona. Losy przedsiębiorstwa będą więc zależeć od doświadczenia i wiedzy ludzi, którzy będą podejmować decyzje według własnego uznania - trochę obok kontroli prokuratury i sądów. Takie szerokie uprawnienia wymagają dużych kompetencji i odpowiedzialności od organów kontroli. Jeśli Państwo chce, żeby uczciwi podatnicy przeżyli takie czynności kontrolne, to oby tak było, że tego rozsądku i kompetencji w KASie nie zabraknie.

Dla Zarządu – oznacza to, że obszernie gromadzony materiał z kontroli operacyjnej może posłużyć do postępowania w sprawie a w następnym kroku przeciwko menedżerowi jako odpowiedzialnemu za firmę. Organ kontrolny będzie mógł postawić tezę, że menadżer działał na szkodę przedsiębiorstwa, Skarbu Państwa, dlatego należy wszcząć postępowanie w ramach odpowiedzialności z Kodeksu Spółek Handlowych, karnej oraz karno-skarbowej. Kłopot w tym, że o gromadzonym materiale przeciwko Zarządowi dowie się on na końcu. Prowadzenie kontroli operacyjnej, w której Członek Zarządu będzie „uczestniczył” nie będzie wymagało decyzji prokuratury i sądu, jak było to do tej pory. Skutkować będzie to tym, że uczciwy menadżer - przy nadgorliwości nowego organu - może spędzić kilka lat na udowadnianiu swojej uczciwości. Będzie to robił już niestety “z ławki rezerwowych”, bo w tym czasie Prezesem już nie będzie.

Dla przestępców – to sygnał, że będą musieli być jeszcze bardziej ostrożni. Zwiększy się skala przestępstw na tzw. “słupy”. Należy oczekiwać wzrostu działań z użyciem manipulacji socjotechnicznej, której celem będzie nakłonienie decydentów do podejmowania określonych decyzji. Przestępcy będą chcieli się głęboko ukryć i działać najlepiej rękami nieświadomych podstępu menadżerów. Przestępcy będą też prawdopodobnie likwidować swoje firmy i majątki na terenie Polski, lokując je często poza Unią Europejską. Utrudnią w ten sposób możliwość blokowania ich kont przez organy ścigania.

Jaki wniosek z tego płynie dla Zarządów oraz innych decydentów? Czas potraktować bezpieczeństwo w biznesie w sposób poważny - praktyczny a nie tylko teoretyczny. Wszystkim Prezesom życzymy, żeby dynamicznie zmieniające się realia w aspekcie nowych uprawnień kontroli skarbowej nie zaprowadziły ich do karczmy, a “Ta karczma Rzym się nazywa”…

W nawiązaniu do artykułu z Money.pl "Rząd wytacza armaty przeciw przestępcom gospodarczym. Czy uczciwi podatnicy powinni się bać nowej skarbówki?" http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/uprawnienia-nowej-skarbowki,10,0,2131466.html

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.