Walka z nadużyciami

Lis 18th Walka z nadużyciami
Dodano niedziela 18th 10:57:56

Zjawisko nadużyć w miejscu pracy staje się coraz bardziej powszechne i to we wszystkich dziedzinach gospodarki. Ciągły wzrost nielegalnej aktywności pracowniczej na całym świecie potwierdzają raporty największych ośrodków eksperckich na czele z Association of Certified Fraud Examiners, PwC, Deloitte, KPMG i EY.

Oszustwa, których źródłem są czynniki zewnętrzne są wyzwaniem dla organizacji, natomiast stają się bardzo poważnym problemem, gdy zagrożenie pochodzi od pracowników firmy. Istnieją jednak sprawdzone sposoby, które należy wdrożyć, aby móc skutecznie walczyć z oszustwami w miejscu pracy i zapobiegać ich występowaniu.

Głównymi celami działalności przestępczej są organizacje obarczone dużym ryzykiem operacyjnym jak banki, czy korporacje zarządzające milionami dolarów. Niemniej z obszaru zainteresowania oszustów nie schodzą mniejsze przedsiębiorstwa, a nawet osoby fizyczne.

Solicitors Regulation Authority – urząd nadzorujący prawników w Wielkiej Brytanii opracował raport dotyczący zjawiska nadużyć w tym kraju. Raport obejmuje pierwszą połowę 2018 i pokazuje m.in., że w wyniku „zewnętrznych” oszustw banki w UK straciły ponad 500 mln funtów. Dominujące w tym obszarze są oszustwa wykorzystujące naiwność pracowników: phishing (w różnych odmianach), kradzież na prezesa (CEO fraud), przywłaszczenie tożsamości, ale też ataki cybernetyczne. Zewnętrzne oszustwa mogą przybierać różne formy i stają się coraz bardziej wyrafinowane, dlatego stanowią niemały problem dla wielu organizacji, które się z nim spotkały.

Z drugiej strony firmy są również narażone na zwiększone ryzyko oszustw wewnętrznych. Nadużycia pracownicze kosztowały brytyjskie firmy blisko 40 mln funtów utraconych wskutek 800 ujawnionych przypadków. Część z nich to było szkodliwe działanie kadry menadżerskiej polegające na nadużywaniu zaufania firmy. Jednakże znakomita większość była dokonywana przez osoby z niższych szczebli korporacyjnej drabiny i wynikała z mniej pozornego, ale równie szkodliwego czynnika - braku świadomości pozostałych pracowników. Z przytoczonych badań wynika, że oszustwa biznesowe wykorzystujące  kanał e-mail wzrosły o 58% w ciągu ostatniego roku, przy czym najbardziej narażone były departamenty prawne, IT, HR i finansowe. Średnia strata poniesiona w pojedynczym przypadku nadużycia wyniosła 27 000 GBP. Co ciekawe, jedna trzecia przedstawicieli MŚP przyznała, że nie jest w stanie zidentyfikować symptomów nadużycia pracowniczego, podkreślając, że istnieje kluczowa potrzeba edukacji w tej dziedzinie.

Nie można zapomnieć, że to właśnie osoby znajdujące się w samym sercu przedsiębiorstwa są najistotniejszym elementem bezpieczeństwa firmy, gdyż odpowiednio ukierunkowani, są w stanie rozpoznać sygnały ostrzegawcze już na wczesnym stadium. Ważna w tym aspekcie jest kwestia podziału ról i obowiązków, tzn. na kim spoczywa największa odpowiedzialność za zapewnienie, aby pracownicy przestrzegali zasad compliance.

W uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie nieoceniona będzie konsultacja firmy doradczej, wyspecjalizowanej w kwestii nadużyć. Zdarzają się przypadki, że pozornie w firmie nie występuje to zjawisko. Jednak jak pokazuje praktyka, często jest to mylne wrażenie, gdyż przestępstwa pracownicze są umiejętnie tuszowane. W takim przypadku wykwalifikowany ekspert zidentyfikuje i zbada podejrzane obszary, a następnie doradzi jak zapobiegać oszustwom w organizacji w przyszłości. Konsultacje powinny być uzupełnione o szkolenia skierowane do kadry menadżerskiej i pracowników.

Ostatnią, ale nie najmniej ważną sprawą, która pomaga zapobiegać powstawaniu niepożądanych zjawisk jest prowadzenie polityki otwartego dialogu w ramach organizacji. W tym celu organizacja powinna wdrożyć system do skutecznego zarządzania nieprawidłowościami oraz anonimowej komunikacji. Najlepiej do tego sprawdzają się rozwiązania portalowe, które gwarantuję zarówno skuteczność i anonimowość, jak również zintegrowany sposób zarządzania wszystkimi incydentami. Wymóg otwartego dialogu dot. nieprawidłowości będzie wymogiem dwóch nowo projektowanych ustaw - odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz jawności życia publicznego. 

 

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.