Polska wezwana do uregulowania kwestii odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne

Mar 29th Polska wezwana do uregulowania kwestii odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne
Dodano czwartek 29th 9:09:03

Zapowiadana ze sporym rozmachem przez ministra koordynatora służb specjalnych, Mariusza Kamińskiego, Ustawa o jawności życia publicznego (UJŻP) złapała zadyszki i trudno w tym momencie określić, kiedy dokładnie może wejść w życie. Od głośnej konferencji prasowej ministra Kamińskiego i wiceministra Wąsika mija właśnie pięć miesięcy. Od razu narzucono wyjątkowo szybkie tempo prac nad nowym prawem, np. bardzo mało czasu przeznaczono na konsultacje społeczne. Jednakże wobec znacznej ilości zgłoszonych uwag (w sumie 249) i konieczności zorganizowania przez to kilku rund konsultacji, musiał on zostać wydłużony. Właśnie kontrowersyjne zapisy projektu ustawy, do których zgłaszano tyle uwag, są głównym winowajcą powstałych opóźnień. W pierwotnym założeniu nowe regulacje miały wejść w życie już od początku 2018 roku, następnie termin ten przesunięto na marzec, natomiast ostatnio, z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, płynęły sygnały, że może to być połowa roku.

Tymczasem Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), wezwała ostatnio polski rząd do uregulowania kwestii odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw za przestępstwa korupcyjne. Zalecenia w tej sprawie wydała w 2013 roku grupa robocza tej organizacji ds. walki z korupcją, jednak, ku rozczarowaniu OECD przez 5 lat nie zostały one wprowadzone do porządku prawnego w naszym kraju. W oświadczeniu czytamy, że Polska powinna podjąć natychmiastowe kroki wprowadzające odpowiedzialność przedsiębiorstw za przypadki korupcji (również wobec zagranicznych urzędników), której dopuszczają się ich pracownicy, nawet jeśli nie zostaną oni skazani w procesie karnym. Poza tym OECD rekomendowała podniesienie kar grożących firmom za korupcję, aby ich wysokość stanowiła czynnik odstraszający. Ponadto w zaleceniach znalazła się też kwestia sygnalistów. Organy państwa powinny zapewnić ochronę osobom zgłaszającym przypadki korupcji, szczególnie przed odwetem pracodawcy i postępowaniem dyscyplinarnym.

Zdecydowane stanowisko OECD jasno pokazuje, że obszar korupcji sektora publicznego musi zostać uregulowany. Polska, chcąc należeć do grona 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw zrzeszonych w organizacji po prostu nie ma innego wyjścia. Zdają sobie z tego doskonale sprawę rządzący, dlatego wejście w życie UJŻP wydaje się nieuniknione. Tym bardziej, że takie rozwiązania są już powszechnym elementem prowadzenia działalności biznesowej w wielu krajach „zachodu” m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech. Za rychłym wejściem w życie ustawy przemawia również fakt, że wpływy z kar zasilą budżet Centralnego Biura Antykorupcyjnego, odpowiedzialnego za przeprowadzanie czynności kontrolnych.

Pozostaje pytanie, kiedy uda się przeprowadzić nowe regulacje przez proces legislacyjny. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty można śmiało stwierdzić, że połowa obecnego roku jest terminem bardzo realnym. A wtedy okres sześciu miesięcy na dostosowanie organizacji do wymogów antykorupcyjnych, które określił ustawodawca, może okazać się niewystarczający. Wówczas należy mieć nadzieję, że CBA nie zapuka do siedziby firmy akurat jeden dzień po upłynięciu tego terminu…

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.