Odporność biznesu na kryzys – złudne poczucie bezpieczeństwa

Maj 24th Odporność biznesu na kryzys – złudne poczucie bezpieczeństwa
Dodano niedziela 24th 5:34:16

Większość przedstawicieli kadry kierowniczej jest święcie przekonana, że organizacja, którą zarządzają jest w stanie skutecznie sobie poradzić z potencjalną sytuacją kryzysową. Niestety gros z nich prawdopodobnie jest w błędzie.

W dzisiejszych czasach różne odmiany sytuacji kryzysowych uderzają w przedsiębiorstwa jak nigdy dotąd. Szantaż, manipulowanie produktem, nagła zmiana uwarunkowań geopolitycznych, cyberprzestępczość. Coraz częstsze stają się ataki wywołane czynnikiem ludzkim, a realia prowadzenia biznesu ewoluują z oszałamiającą prędkością. W ramach prowadzenia działalności biznesowej menedżerowie muszą mierzyć się z mniejszymi lub większymi kryzysami, które zagrażają wielu aspektom funkcjonowania organizacji. Mimo to kadra kierownicza wydaje się nie dostrzegać problemu.

Z badań przeprowadzonych przez Deloitte Touche Tohmatsu Limited wspólnie z Forbes Insights wynika, że ponad trzy czwarte ankietowanych członków zarządu jest przekonanych, że ich organizacja odpowiednio zareagowałaby na kryzys, który zdarzyłaby się jutro. Niestety kolejne wyniki badania budzą już zaniepokojenie, gdyż jedynie połowa z nich zadeklarowała, że w ich firmie były prowadzone rozmowy z kadrą menedżerską na temat zapobiegania powstawaniu sytuacjom kryzysowym oraz przygotowania się na ewentualność ich wystąpienia. Jeszcze mniejsza liczba potwierdziła, że ich firma monitoruje otoczenie biznesowe w celu przewidzenia niepożądanych zjawisk oraz posiada gotowe scenariusze na wypadek zaistnienia kryzysu.

Innymi słowy, większość członków zarządów uważa, że w momencie nastania trudnych czasów wszystko i tak pójdzie dobrze, jednakże połowa z nich nie wie, jakie czynności podejmą menedżerowie, a często czy w ogóle są przygotowane plany zarządzania sytuacją kryzysową. Pokazuje to znaczny dysonans pomiędzy percepcją kadry kierowniczej, a rzeczywistością. A jeśli chodzi o odporność na kryzys to brak wiedzy może okazać się fatalny w skutkach. Jedna trzecia ankietowanych, których organizacja przeszła turbulencje, stwierdziło, że odzyskanie reputacji utraconej w wyniku kryzysu zajęło im około roku.

Przygotowanie firmy na kryzys jest niebagatelnym przedsięwzięciem, ale nawet małe kroki podjęte w tym kierunku mogą zwrócić się wielokrotnie. Kiedy kryzys uderza, systemy informatyczne mogą okazać się niedostępne, a kluczowi pracownicy mogą być nieobecni co zakłóca proces decyzyjny. Na dodatek wzrasta presja udziałowców oraz publiczne zainteresowanie sytuacją organizacji w kłopotach. W trakcie eskalującego kryzysu nieprzygotowane i pochopne decyzje mogą zniweczyć działania sanacyjne i w skrajnych przypadkach doprowadzić organizację do upadku.

Jak zatem przygotować swój firmowy okręt na niespodziewane sztormy, mielizny i góry lodowe? Należy określić cele, które chcemy osiągnąć, następnie ocenić ryzyko, opracować plan zarządzania na czas kryzysu, wyznaczyć zadania i przeszkolić pracowników. Warto zauważyć, że samo posiadanie planu nie wystarczy. Musi on być przetestowany, przećwiczony i oceniony pod względem efektywności oraz na bieżąco aktualizowany w oparciu o zmiany otoczenia biznesowego. Ponadto należy wyznaczyć pracowników, którzy na czas kryzysu wejdą w skład „zespołu szybkiego reagowania”. Powinni się tam znaleźć specjaliści z takich obszarów jak: HR, IT, prawo, księgowość, bezpieczeństwo, zgodność, operacje czy public relations. Koniecznością jest, aby taki zespół miał wystarczające pełnomocnictwa do działania, dlatego w jego skład muszą wejść również przedstawiciele kadry kierowniczej.

Przygotowanie na czas kryzysu zawsze powinno zakładać elastyczne podejście, aby objąć swoim zasięgiem możliwie jak najszerszy wachlarz potencjalnych zagrożeń dla korporacji. Należy mieć na uwadze, że większość rodzajów sytuacji kryzysowych da się przewidzieć. Dlatego odpowiednie zarządzanie ryzykiem w połączeniu z kompleksowym planem zarządzania kryzysowego oraz personelem przeszkolonym i przygotowanym do działania zapewni, że firma będzie w stanie stawić czoła nawet największym zawirowaniom.

Wytrzymałość organizacji nigdy nie bierze się z przypadku. Wymaga solidnej pracy i zaangażowania wielu komórek. Zadaniem zarządu jest wyposażenie swojej spółki w narzędzia pozwalające zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości. Przyszłości nieodłącznie związanej ze wzrastającym ryzykiem i niepewnością, w której przetrwają tylko najlepiej przygotowani.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.