Zapobiegaj nadużyciom, zwiększaj rentowność

Cze 22nd Zapobiegaj nadużyciom, zwiększaj rentowność
Dodano sobota 22nd 11:19:25

Nieczęsto mówi się o zwalczaniu nadużyć biznesowych w kontekście podnoszenia wskaźnika zyskowności przedsiębiorstwa. Niesłusznie, gdyż jak pokazuje praktyka, wykorzystanie mechanizmów zapobiegania i wykrywania niepożądanych zachowań może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na rozwój biznesu i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. W obliczu coraz bardziej wymagającego globalnego środowiska biznesowego i coraz sprytniej działających na nim oszustów, najlepszą ofensywą jest dobra obrona. Dlatego dla kadry kierowniczej szukającej nowych dróg poprawy kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa, zapobieganie oszustwom i towarzyszącym im skutkom stanowi szansę na zwiększenie rentowności.

Nadużycia mogą uderzyć w organizację w trzech wymiarach: powodując straty w przychodach (m.in. poprzez fałszowanie płatności czy ukrytą sprzedaż); wywołując zwiększenie wydatków operacyjnych (w przypadku wykrycia oszustwa i usuwaniu skutków, które spowodowało); co w rezultacie ma przełożenie na obniżenie rentowności. Na szczęście łącząc odpowiednie procedury, z pracą analityczną i inteligentnymi technologiami firmy mogą skutecznie przeciwdziałać szkodliwym zjawiskom. Eksperci zrzeszeni w Association of Certified Fraud Examiners - ACFE (stowarzyszenia niejednokrotnie wspominanego na naszym blogu) wyliczyli, że organizacje, w których nie funkcjonowała polityka bezpieczeństwa biznesu ponosiły średnio dwa razy większe straty niż te, gdzie tego typu programy były wdrożone.

Wraz z rozwojem nowych technik wykrywania i zapobiegania nadużyć, rośnie opłacalność takich działań i z tego powodu coraz częściej walka z oszustwami korporacyjnymi staje się jedną ze strategii zwiększania zysków przedsiębiorstwa. Dla przykładu jedna z instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii zainwestowała w proaktywne oprogramowanie analizy danych, służące do zwalczania nadużyć zewnętrznych. Nowy system gromadził, analizował i wizualizował wprowadzone dane co stanowiło istotne wsparcie dla zespołu audytorów śledczych. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwiło zespołowi przejście od reagowania na incydenty do aktywnego zapobiegania powstawaniu nadużyć i przełożyło się na wymierny efekt w postaci poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zwrot z inwestycji w tym przypadku przekroczył 1200%!

Warto w tym miejscu zauważyć, że straty przypisywane nadużyciom często obejmują jedynie koszty bezpośrednie, czyli samą wysokość utraconych przez firmę środków. Niewiele uwagi poświęca się skutkom wtórnym, takim jak spadek morale pracowników czy utrata reputacji. W czasach, kiedy lojalność klientów może się odwrócić w czasie potrzebnym na przeczytanie 140 znaków na Tweeterze, utracona reputacja może okazać się nie do odzyskania. Badania przeprowadzone przez Nevada University i Friedrich-Alexander University wykazały, że firmy, w których ujawniono nadużycia wśród wyższej kadry menedżerskiej musiały się liczyć ze spadkiem cen akcji średnio o ok. 30%. Tak więc, gdy uwzględnimy dodatkowe szkody, które ponosi organizacja, stopa zwrotu z inwestycji w skuteczny program zapobiegania nadużyć może być jeszcze wyższa.

Efekty, jakie może przynieść zastosowanie odpowiednich narzędzi i działań, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem zespołu ds. zwalczania nadużyć, pozwala zarządowi ponownie przemyśleć kwestię nieuniknioności strat powstałych w skutek nieuczciwych działań pracowników i kontrahentów. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom taki zespół wie, jak utrzymać koszty walki z nadużyciami na rozsądnie niskim poziomie, tworząc jednocześnie efektywne mechanizmy wykrywania i zwalczania tego typu zjawisk. Identyfikacja i zatamowanie kanałów „wypływu” środków bezpośrednio przekłada się na wskaźnik zyskowności co można zaobserwować w firmach, których zarządy na poważnie podeszły do rozwiązania problemu nadużyć.

Niestety ryzyko zaistnienia nieuczciwego zachowania wewnątrz lub w otoczeniu przedsiębiorstwa jest stale wpisane w jego funkcjonowanie. Jednak jeśli władze spółki zdecydują się na wdrożenie odpowiedniego programu bezpieczeństwa biznesu, to ich organizacja nie tylko ograniczy straty generowane przez nadużycia, ale może liczyć na podniesienie swojej rentowności oraz wzrost konkurencyjności. Dla wielu firm balansujących na cienkiej granicy oddzielającej stratę od zysku działanie ukierunkowane na antycypację i usuwanie skutków potencjalnych nadużyć jest świetnym rozwiązaniem na poprawę efektywności gospodarowania aktywami. Ważne, żeby zespół odpowiedzialny za wdrożenie w firmie programu bezpieczeństwa biznesu był przygotowany pod względem merytorycznym, czyli posiadał doświadczenie biznesowe połączone ze specjalizacją w zakresie bezpieczeństwa.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.