Identyfikacja sprawców nadużyć

Gru 22nd Identyfikacja sprawców nadużyć
Dodano piątek 22nd 4:58:05

Ryzyko nadużyć jest wpisane w działalność każdego biznesu. Jak już wielokrotnie pisaliśmy nie da się go wyeliminować w stu procentach, ale wprowadzając odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa i zachowując czujność można je skutecznie ograniczyć. Spośród licznych sposobów, opisywanych również na naszym blogu, warto zwrócić uwagę na kwestię wczesnego rozpoznawania osób, które wysyłają sygnały świadczące o tym, że nie są do końca uczciwe. Psychologia zidentyfikowała takie oznaki. Ich znajomość i analiza mogą przyczynić się do wczesnego wykrycia, a może nawet zapobieżenia wystąpienia incydentu nadużycia pracowniczego.

Na początku trzeba zaznaczyć, że rozpoznanie oszusta bazujące na analizie jego zachowania nie jest rzeczą łatwą. Wymaga spostrzegawczości, umiejętności analizy oraz rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Opiera się na wyłapywaniu konkretnych sygnałów, z których każdy wymaga indywidualnego podejścia i oceny. Kluczem do sukcesu jest konfrontacja dostrzeżonych sygnałów z przyjętym wzorem zachowania danej osoby w sytuacjach, w których jesteśmy pewni, że zachowuje się swobodnie i mówi prawdę. Wychwycone różnice mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z kłamcą starającym się coś przed nami ukryć. Do zachowań, które powinny wzbudzić nasze podejrzenia psychologowie zaliczają m.in.:

 • udzielanie odpowiedzi na pytania, które nie zostały zadane,
 • odpowiadanie pytaniem na pytanie,
 • rzadkie poprawianie się, w celu uniknięcia wrażenia braku pewności co do wypowiadanych rzeczy,
 • udawanie braków pamięciowych poprzez używanie stwierdzeń „nie pamiętam”, „nie mogę sobie przypomnieć”,
 • usprawiedliwianie swoich czynów w przypadku, gdy takie usprawiedliwienie nie jest konieczne,
 • brak opisywania swoich uczuć w opisywanych wydarzeniach,
 • skłonność do przytaczania dokładnego czasu w celu udowodnienia, że nie można było w tym czasie popełnić czynu, którego dotyczy rozmowa,
 • częste proszenie o powtórzenie lub wyjaśnienie pytania,
 • opisywanie braków i wad innych ludzi,
 • mało szczegółowe opisywanie wydarzeń,
 • skłonność do używania strony biernej.

Oszust stara się za wszelką cenę wprowadzać w środowisko maksymalnie dużo informacji wskazujących na słuszność jego działania, podniesienie autorytetu, zbudowanie poczucia, że jest niezastąpiony. Ten ciąg nieprawdziwych informacji ma działać jak środek znieczulający na otoczenie biznesowe. Celowo osłabia czujność, wiąże kolejne osoby tworząc pewien nieprawdziwy obraz procesu biznesowego mający ułatwić i ukryć realizację zadania przestępczego.

Przy analizie pomocne też są sygnały świadczące o prawdomówności interlokutora, czyli:

 • częste odwoływanie się do swoich doświadczeń,
 • częste przywoływanie błędów, które się popełniło,
 • częste korzystanie z dialogu przy przytaczaniu sytuacji z przeszłości
 • nieodwoływanie się do konkretnych dat i godzin,
 • częsty brak spójnej struktury wypowiedzi,
 • częste przytaczanie wydarzeń niezwykłych i niespodziewanych,
 • częste zawieranie informacji sensorycznych np. jaki czuło się zapach.

Sprawca na bieżąco obserwuje i dokonuje oceny swojej manipulacji. Mając na uwadze realizację celu często w toku działań przestępczych zmienia się sposób działania, wybierając metodę jak najbardziej efektywną.

Należy pamiętać, że nawet wystąpienie kilku symptomów na raz nie musi przesądzać, że ktoś kłamie lub działa na szkodę firmy. Co ważne, sprawny kłamca potrafi mówić i robić rzeczy, które sprawiają, że wygląda wiarygodnie, natomiast czasem osoby prawdomówne zachowują się w sposób mogący wywoływać wrażenie, że kłamią. Dlatego taka analiza psychologiczna powinna stanowić raczej narzędzie pomocnicze przy badaniu incydentów nadużyć i zapobieganiu ich występowania. Umiejętnie przeprowadzona będzie nieocenionym wsparciem przy typowaniu rzeczywistych i potencjalnych sprawców. Trzeba pamiętać, że klasyczna analiza śledcza z pełnym procesem zbierania informacji, ich oceny, jest w stanie doprowadzić do skutecznej oceny sytuacji w zakresie definiowania znamion przestępczych lub ich wykluczenia.

Secution posiada w swojej ofercie analizę śledczą organizacji (tzw. profilowanie kryminalistyczne), które jest oparte na analizie psychologicznej osób/stanowisk połączonej z analizą procesu biznesowego (struktury organizacyjnej, ścieżek decyzyjnych, rentowności, itd.). Nałożenie na siebie wyników obu badań przeprowadzonych w firmie, pozwala skutecznie wskazać wąskie grono osób/stanowisk, które mogą być w trakcie działania na szkodę firmy lub przygotowywać się do aktywności przestępczej.

Metoda ta ma kilka zalet: prewencja działania, precyzyjne postępowanie bez konieczności prowadzenia szerokiej kontroli wewnętrznej w organizacji, szybkość działania, niższe koszty oraz efektywność. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które za granicą jest z powodzeniem stosowane przez policję oraz inne służby. Skuteczność tej metody wynosi 70-80%, co niewątpliwie jest argumentem, aby jej używać do eliminacji oraz przeciwdziałania patologii oraz działaniom przestępczym w firmach.

Secution Sp. z o.o

 • ul. Grzybowska 87
 • 00-844 Warszawa
 • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.