Profilowanie sprawców przestępstw w biznesie

Paź 3rd Profilowanie sprawców przestępstw w biznesie
Dodano poniedziałek 3rd 6:45:22

Bezpieczeństwo biznesu polskich firm jest coraz bardziej zagrożone. Problem związany ze zjawiskiem rosnącej przestępczości ekonomicznej staje się uciążliwy dla właścicieli i zarządów firm. Wyższa kadra zarządzająca jest zmuszona do zabezpieczenia swoich przedsiębiorstw przed sytuacjami, które mogą ją uwikłać w przestępstwa nawet nieświadomie. Tym bardziej, że wprowadzane i zapowiadane zmiany w przepisach w zasadniczy sposób zaostrzą kary dla przestępców gospodarczych - w tym także tych podmiotów, które nieświadomie „się nimi staną”.

Jakie kroki należy podjąć? Podstawowymi działaniami w zakresie bezpieczeństwa biznesu są: audyt, szkolenie personelu, wdrożenie rekomendacji po audytowych oraz wszczęcie kontroli. Z tym ostatnim jest jednak pewien problem. Nie można bowiem co chwila zmuszać organizacji biznesowej do powszechnych kontroli, gdyż jest to uciążliwe czasowo oraz demotywuje zespół. Z drugiej strony tylko aktywna, stała i czujna postawa daje nam poczucie, że pilnujemy skutecznie organizacji.

Jakie jest zatem rozwiązanie? Profilowanie. Specjaliści od bezpieczeństwa biznesu stwierdzili bowiem, że pewne zespoły postaw i zachować są charakterystyczne dla sytuacji przestępczych. Dużą rolę w tych pracach odegrało doświadczenie służb specjalnych przy typowaniu przestępców w śledztwach. Profilowanie kryminalne to proces określania charakterystyki indywidualnej sprawcy przestępstwa na podstawie dostępnych danych.

W nowoczesnym podejściu do bezpieczeństwa biznesu pojęcie kontroli jest właśnie wzbogacone o profilowanie. Całość organizacji możemy kontrolować w ustalonych okresach czasu np. raz do roku, natomiast „miejsca ryzykowne” weryfikuje się w sposób stały. Profilowanie w biznesie to bardzo obszerny temat, dlatego dla ułatwienia posłużymy się przykładem. Pokażemy wycinek bardzo ciekawej wiedzy eksperckiej, pomagającej utrzymać organizacje biznesowe na wysokim poziomie bezpieczeństwa.

W jednej z firm zastosowano metodę profilowania w analizie bezpieczeństwa mapy zagrożeń. Wytypowano 20 stanowisk pracy, które potencjalnie dawały możliwości do samodzielnych działań, mogących narazić firmę na straty i powodować sytuacje przestępcze. Po analizie w tej grupie wytypowano jednego menadżera, przejawiającego pewne postawy i zachowania charakterystyczne dla sytuacji patologicznych. Jego wykształcenie i doświadczenie wskazywało, że mógłby w firmie awansować, lecz on za wszelką cenę chciał pozostać na swoim stanowisku. Nie był zainteresowany promowaniem mimo, że zmiana wiązała się z lepszymi warunkami finansowymi. Starał się izolować innych pracowników firmy w tym przełożonych od bezpośredniego kontaktu z klientami, których obsługiwał. Wszystko chciał rozbić sam i negatywnie reagował na chęć pomocy od innych pracowników. Większość rozmów prowadził przez telefon komórkowy wychodząc z pomieszczeń, w których przebywali inni przedstawiciele firmy. Posiadał trzy telefony a jego limit rozmów z numeru służbowego wykazywał, że prawie go nie używał. W raportach do swoich przełożonych przekazywał niewiele informacji o współpracy z klientami. Mimo osiągania poprawnych wyników sprzedażowych oraz stałego kontaktu z klientami, przebieg jego samochodu służbowego był zaskakująco niski.

Profilowany obraz osoby wykazywał szereg zachowań nielogicznych dla typowego menadżera. Zdefiniowany przez zespół bezpieczeństwa profil został przedstawiony zarządowi i wzbudził poważny niepokój. Szereg osób w firmie zwróciło wcześniej uwagę na nietypowe zachowania kolegi, ale nikt nie pokusił się o kompleksową analizę i wyciągnięcie wniosków. W uzgodnieniu z zespołem bezpieczeństwa podjęto decyzję o wszczęciu dyskretnej kontroli operacyjnej mającej na celu wnikliwe prześwietlenie działań tego pracownika.

Wynikiem profilowania było ujawnienie działania na szkodę firmy w okresie co najmniej 2 lat. Dla wytypowanego menadżera sprawa zakończyła się zarzutami karnymi a także roszczeniami przedsiębiorstwa na drodze cywilnej. Bez realizowania wielkich i czasochłonnych akcji kontrolnych, udało się punktowo wyeliminować zjawisko patologiczne. Osiągnięto także efekt edukacyjny dla pozostałych pracowników w organizacji. Od tego zdarzenia zaczęli oni sumienniej stosować zasady compliance.

Wszystkich zainteresowanych tematem profilowania w biznesie zapraszamy do kontaktu.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.