Lider w czasie kryzysu

Gru 17th Lider w czasie kryzysu
Dodano poniedziałek 17th 10:16:00

„Chińczycy, by napisać słowo „kryzys”, wykonują dwa pociągnięcia pędzla. Jedno oznacza zagrożenie, drugie szansę. W kryzysie bądź świadomy zagrożenia, ale rozpoznawaj też szanse.” Te słowa wypowiedział jeden z najwybitniejszych liderów, prezydent USA – John Kennedy.

Kiedy firma staje w obliczu kryzysu to od postawy liderów zależy jak sobie z nim poradzi. Poniżej 8 istotnych cech i postaw, którymi powinni się odznaczać, by móc skutecznie wyprowadzić swoją organizację z ekstremalnych sytuacji.

Po pierwsze stawiają czoło złym wiadomościom.

Pierwszym krokiem jest przyznanie, że mamy do czynienia z kryzysem. Bardzo często do ostatniej chwili problemy są zamiatane pod dywan. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zebranie zespołu i ocena sytuacji. Wszyscy członkowie zespołu muszą być zobowiązani do mówienia prawdy. Stawienie czoła rzeczywistości jest pierwszym krokiem do przezwyciężenia kryzysu. Doskonałym przykładem jest działanie Winstona Churchilla podczas II Wojny Światowej. Wiedział, że niektóre złe wiadomości mogą zostać odfiltrowane i może o nich w ogóle nie usłyszeć. Dlatego stworzył „departament złych wiadomości”.

Po drugie wiedzą, że sytuacja może się pogorszyć.

Odnoszący sukcesy liderzy wiedzą, że nawet nadzwyczajne środki zaradcze mogą okazać się niewystarczające. Zawsze muszą brać pod uwagę najgorszy scenariusz. Może to oznaczać podjęcie radykalnych działań, które doprowadzą do odwrócenia sytuacji np. trzeba będzie podjąć decyzję o zwolnieniach, może zaistnieć pilna potrzeba uzyskania porady prawnej lub zmiany polityki public relations. Liderzy muszą być zaangażowani, zdyscyplinowani, a przede wszystkim odważni.

Po trzecie nie mogą dopuścić do załamania komunikacji.

Słaba komunikacja w firmie może mieć tragiczne skutki. Wielu członków zespołu może wstrzymywać lub nie przekazywać wiadomości z różnych powodów np. przeładowanie informacyjne może prowadzić do przeoczenia istotnych wiadomości. Lider przejmuje inicjatywę w zarządzaniu „pozbawionym niespodzianek”, upewniając się, że komunikacja jest cały czas otwarta i żadna istotna informacja nie zostanie pominięta.

Po czwarte mobilizują swój zespół skutecznie go inspirując.

Skuteczny menedżer stanowi przykład dla innych. W procesie wychodzenia z kryzysu mogą zostać podjęte decyzje dotyczące wprowadzenia drastycznych zmian. W takiej sytuacji wiedzą, jak dostosować procedury, zasady i cele do aktualnych okoliczności, w których znajduje się firma. Prezentując swoje oddanie i profesjonalizm przez cały czas inspirują i motywują zespół.

Po piąte elastycznie dostosowują styl zarządzania.

Skuteczni menedżerowie mają zdolność zmiany stylu zarządzania w zależności od sytuacji. Używają np. autorytatywnego lub wręcz przymusowego kiedy jest naprawdę gorąco, a demokratycznego, gdy zaobserwuje niskie morale zespołu. Elastyczna zmiana stylu jest oznaką prawdziwego lidera.

Po szóste wiedzą, jak budować zaufanie.

Zaufanie członków zespołu jest bardzo istotnym czynnikiem determinującym skuteczne zarządzanie podczas kryzysu. Lider wie jak je kreować i utrzymywać. W tym kontekście bardzo istotne jest bycie uczciwym, otwartym, dotrzymywanie obietnic i traktowanie ludzi z godnością i szacunkiem.

Po siódme wiedzą, jak komunikować się z mediami.

Jeśli firma ma zasięg ogólnokrajowy, lider musi być w stanie skutecznie się komunikować by poinformować klientów i interesariuszy co się właściwie dzieje. Należy pamiętać by podczas wypowiedzi:

  • unikać żargonu i potocznych sformułowań,
  • używać jasnego i jednoznacznego języka,
  • być pewnym siebie i utrzymywać kontakt wzrokowy,
  • nigdy nie używać frazy „bez komentarza”, gdyż będzie postrzegana jako prób ukrycia prawdy,
  • unikać częstych pauz w wypowiedzi np. „hmm” czy „ummm”.

Po ósme są pewni siebie i optymistyczni.

Skuteczni liderzy powinni mieć rozwiniętą inteligencję emocjonalną, dzięki czemu będą mogli poprowadzić zespół z wielką empatią. Powinni promieniować energią i prezentować optymistyczną postawę, co wpływa pozytywnie na wyniki osiągane przez zespół.

Doskonałym przykładem postawy lidera w czasie ekstremalnego kryzysu był burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giuliani, podczas zamachów terrorystycznych 11 września 2001. Jego działania jasno pokazywały, że zarządzanie kryzysowe jest pod kontrolą. Komunikował się z ludźmi codziennie z jasnym, jednoznacznym przekazem. Był widoczny i demonstrował podejście praktyczne co utwierdzało w przekonaniu, że sytuacją zarządza człowiek z wizją, który wie co robi. Taka postawa była kluczowa dla mieszkańców, którzy byli wtedy w szoku. Dzięki skutecznemu zarządzaniu w kryzysie Giuliani zaskarbił sobie szacunek i uznanie  amerykańskiego społeczeństwa.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.