Toksyczne zarządzanie

Sty 30th Toksyczne zarządzanie
Dodano poniedziałek 30th 12:32:23

 

Zdarza się, że pracownik zaczyna działać na szkodę byłej firmy, jej zarządu lub przełożonych. Obserwujemy, że takie sytuacje nie są odosobnione. Dlaczego dochodzi do takich incydentów? Działanie tego typu - często o charakterze przestępczym - może być podyktowane chęcią zemsty lub zysku. Najczęściej powodem takich działań są złe emocje wynikające ze zwolnienia pracownika z firmy lub toksycznych doświadczeń z przełożonymi, co prowadzi do chęci odegrania się.

Okazuje się, że do wielu sytuacji agresywnych konfrontacji mogłoby nie dojść. Przełożeni często przekraczają granice relacji z podwładnymi tłumacząc to potrzebą egzekwowania wyników lub celów biznesowych. W takich relacjach dochodzi do długotrwałego nacisku lub nękania pracownika. Powodem agresji staje się także aspekt niedotrzymywania ustaleń. Najpierw w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników obiecuje się pracownikowi benefit (podwyżkę, premie, awans), do realizacji którego z różnych przyczyn nie dochodzi. Pokrzywdzony pracownik może doprowadzić do poważnych szkód materialnych, wizerunkowych firmy lub psychologicznych jej kierownictwa. Znajomość spółki i żądza odwetu to niebezpieczna mieszanka.

Toksyczni szefowie mają na swoim koncie wiele niechlubnych epizodów stosowania niedozwolonych etycznie zachowań wobec swoich podwładnych. W skrajnych przypadkach mamy do czynienia z sytuacjami kiedy pracownik mający poczucie wyrządzonej krzywdy mści się. Bez skrupułów sprzeda dane i wiedzę do konkurencji lub rozpuści po rynku nieprawdziwe informacje - zrobi wszystko by „podstawić nogę swojemu szefowi”. Takie osoby są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze. Nikt bowiem nie będzie współpracował z nimi lepiej niż skrzywdzony pracownik, który zrobi niemal wszystko aby zaszkodzić byłemu przełożonemu lub firmie. Zdarzają się także przypadki skrajnie patologiczne, kiedy dochodzi do przemocy ze strony byłych pracowników - zastraszenia, zlecenia pobić i inne.

Dlatego należy pamiętać, że profesjonalne i bezpieczne zarządzanie to takie, które respektuje etycznie czynnik ludzki. Trzeba zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju sytuacje niosące ze sobą niepotrzebne elementy toksycznych relacji. Dobry szef powinien wiedzieć, że autorytetu nie buduje się siłą stanowiska i władzy. Motywację zespołu można zbudować na zasadach fair play. Szefem nie jest się dożywotnio a złe doświadczenia niestety pamięta się do końca życia. Postępowanie zgodnie z zasadami partnerskiego budowania relacji biznesowych ze swoimi podwładnymi daje nam pewność, że po zakończeniu współpracy nie narażamy się na wrogie i niebezpieczne efekty takiego rozstania.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.