Trendy compliance

Gru 5th Trendy compliance
Dodano czwartek 5th 1:20:02

Compliance (zgodność) to obszar, który szybko posuwa się naprzód i, dzięki osiąganym rezultatom, zyskuje na popularności. Podejście do funkcji zgodności w Europie i USA cały czas ewoluuje, co doskonale widać na przykładzie głośnych  ostatnio skandali korupcyjnych. To właśnie pod ich wpływem korporacje masowo zaczęły wdrażać nowe, wewnętrzne regulacje. Jeszcze nie tak dawno zasady compliance były wprowadzane, żeby uchronić firmę przed odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa. Jednak z czasem, szczególnie ze względu na bolesne doświadczenia afer, w których przedsiębiorstwa odniosły spore straty, wprowadzanie polityki compliance, kodeksów postępowania czy zatrudnianie oficerów compliance stało się normą. Głównym celem podjętych działań było przede wszystkim odbudowanie nadszarpniętej reputacji i zapobieżenie powstawaniu takich sytuacji w przyszłości.

Kluczem do skutecznego zarządzania jest zidentyfikowanie wyzwań, a następnie przekształcenie ich w szanse. Okazuje się, że compliance jest dla dzisiejszych firm szansą, aby były zarządzane w sposób bardziej przejrzysty i efektywny.

Oficerowie compliance są coraz istotniejszym elementem układanki korporacyjnej i zaczynają mieć coraz większy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa organizacjom, w których pracują. Z danych zebranych w Stanach Zjednoczonych przez International Compliance Association wynika, że już 30% amerykańskich compliance oficerów podlega bezpośrednio pod prezesa lub zarząd spółki, a ponad 50% bierze udział w podejmowaniu strategicznych decyzji firmy i może wprowadzać zmiany w modelu biznesowym, gdy uznają go za ryzykowny. Ponad 50% spotyka się okresowo z prezesem, a 60% regularnie co kwartał z zarządem.

W compliance możemy zaobserwować dwa główne trendy.

Pierwszym z nich jest stworzenie w firmie kultury przestrzegania zasad etyki z prawdziwego zdarzenia. Tak naprawdę nie jest istotne, jak dobre są zastosowane procedury, ponieważ będą nieskuteczne, jeśli nie uda się stworzyć prawdziwej „kultury zgodności” obejmującej swoim zasięgiem wszystkie szczeble korporacyjnej drabiny. Ponieważ prawo przestaje być głównym determinantem dla wprowadzania compliance (fakt, że jeszcze nie w Polsce, ale taki jest trend światowy), polityka zgodności zaczyna się opierać bardziej na zasadach niż tylko przepisach prawnych. Zamiast tworzyć jedynie ramy proceduralne, zaczyna chodzić  o to, w jaki sposób firmy podejmują dobre decyzje w trudnych sytuacjach. Dlatego też umiejętność podejmowania decyzji, standardy etyczne i przywództwo znacznie zyskały na znaczeniu. Jeżeli przyjrzeć się dokładnie to największe skandale ostatnich lat nastąpiły głównie wskutek porażki etycznego przywództwa. Właśnie z tego powodu programy compliance powinny być skierowane do tych członków personelu, którzy potrzebują wskazówek i pomocy, gdy znajdą się w obliczu trudnej sytuacji np. pokusy czy szantażu. Kluczowe w tym  wszystkim jest zaangażowanie zarządu, ponieważ to on decyduje o kształcie kultury firmy.

Drugi istotny trend jest ściśle związany z technologią. Wiele firm miało poważne trudności, żeby poradzić sobie z ogromną ilością przetwarzanych danych. Niemal 80% specjalistów ds. zgodności uważa, że ​​technologia wywiera duży wpływ na funkcjonowanie compliance. Big data i analityka danych umożliwiają na przykład o wiele skuteczniejsze targetowanie, monitorowanie ryzyka i lepszą identyfikację potrzeb kadry kierowniczej. Rewolucja cyfrowa narzuciła nowe formy funkcjonowania nowoczesnych korporacji. Coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie do pracy cloud computingu czy platform cyfrowych, które uwalniają biznes od biurokracji i zbędnych poziomów zarządzania. Coraz więcej firm przenosi zespoły i  jednostki biznesowe w celu zwiększenia ich elastyczności i uwolnienia od sztywnych zasad dużych korporacji. Za tymi udogodnieniami nieodłącznie podążają nowe ryzyka i dodatkowe obowiązki. Pojawiają się wyzwania natury etycznej i prawnej, które są bezpośrednio związane ze zgodnością korporacyjną i stanowią dla niej ogromne wyzwanie.

Na samym początku podejście do compliance było stricte prawne, co zapewniało narzędzia i ramy dla lepszego zarządzania i poprawy reputacji firm. Następnie stopniowo uzupełniano prawne fundamenty o zasady etyczne, by obecnie stosować podejście behawioralne. Programy te już przestają być nazywane programami zgodności czy compliance, gdyż w przeważającej mierze bardziej skupiają się na uczciwości i etyce, niż suchych uregulowaniach prawnych.

W Polsce compliance dopiero raczkuje. Jest obecne głównie w trzech sektorach: finansowym (głównie bankowym), farmaceutycznym oraz telekomunikacyjnym. Firmy z pozostałych branż staną przed koniecznością wdrożenia funkcji zgodności, kiedy w życie wejdzie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. To w projekcie tej ustawy zapisano obowiązek uruchomienia funkcji compliance we wszystkich przedsiębiorstwach średnich i dużych. Skoro tak, to polscy przedsiębiorcy staną przed dużym wyzwaniem, nie tylko w kontekście jak uruchomić compliance w organizacji, ale przede jak zrobić to skutecznie …

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.