Rosnąca skala zagrożeń

Wrz 5th Rosnąca skala zagrożeń
Dodano poniedziałek 5th 8:37:56

Każdy menadżer powinien mieć świadomość zagrożeń dla niego oraz dla firmy, za którą jest odpowiedzialny. Media coraz częściej informują działaniach ekonomicznych grup przestępczych – korupcji, wyłudzeniach, kradzieżach czy szantażach. Czy zdajemy sobie sprawę jaka jest skala zagrożeń ze strony zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce?

Skala jest ogromna, mimo coraz skuteczniejszych działań Policji oraz pozostałych służb (z danych MSWiA):

 • 170 000 przestępstw gospodarczych rocznie. 30% wzrost w przeciągu ostatnich 5 lat. Głównie były to wyłudzenia, kradzieże i szantaże.
 • 44 000 przestępstw rocznie przeciwko mieniu. Rośnie udział oszustw przeciwko dużym firmom.
 • 13 000 przestępstw rocznie przeciwko wiarygodności dokumentów.

Jak podaje firma PWC w ostatnich dwóch latach ponad jedna trzecia przedsiębiorstw w Polsce zadeklarowała, że padła ofiarą nadużyć. Patrząc na to z perspektywy wyższej kadry zarządzającej trzeba mieć świadomość, że problem bezpieczeństwa dotyczy już co trzeciej firmy na naszym rynku. Co piąte zidentyfikowane nadużycie jest wykrywane poza obszarem kontroli zarządu. Około 20% nadużyć w polskich firmach jest popełnianych przez przedstawicieli kadry kierowniczej. Jeżeli popatrzymy na strukturę popełnianych przestępstw to okazuje się, że 62% to sprzeniewierzenie aktywów, cyberprzestępczość 32% oraz 29% to nadużycia w obszarze zakupowym.

Statystyki pokazują, że element ochrony systemowej IT jest istotny lecz nie najważniejszy. Największe ryzyko jest związane z czynnikiem ludzkim przedsiębiorstwa. To w tym obszarze szefowie firm muszą podjąć działania zmierzające do eliminowania i zapobiegania:

 • wyłudzeniom, defraudacjom i kradzieżom,
 • sytuacjom korupcyjnym,
 • przestępstwom fałszowania dokumentów i posługiwania się sfałszowanymi dokumentami,
 • przestępstwom przetargowym,
 • nieuprawnionym pozyskiwaniem informacji i tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • oszustwom podatkowym, finansowym, ubezpieczeniowym, itp.

Poprawienie poziomu bezpieczeństwa w biznesie nie jest zdarzeniem jednorazowym, a procesem stałym. Mając na uwadze rosnącą skalę zagrożeń każda firma powinna:

 • przeprowadzić analizę i ocenę poziomu bezpieczeństwa (poza ochroną fizyczną i IT),
 • przeszkolić pracowników w celu przeciwdziałania patologiom: kradzieżom, wyłudzeniom, oszustwom, korupcji, itp.,
 • wdrożyć zasady i procedury bezpieczeństwa w firmie ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego,
 • uruchomić działania kontrolne.

Wobec rosnącej skali zagrożenia ze strony przestępców gospodarczych menadżer i jego firma nie mogą pozostać obojętni. Zdecydowanie skuteczniejsze jest zarządzenie obszarem bezpieczeństwa biznesu w sposób prewencyjny (przygotowanie organizacji na wypadek ryzyka), niż dopiero w sytuacji kiedy to zagrożenie już wystąpiło w firmie. Wtedy pozostaje nam tzw. „gaszenie pożaru”, co przeważnie nie pozwala na 100% obronę interesów przedsiębiorstwa i jego szefów.

Więcej: https://youtu.be/es5KK6HSe_U

Secution Sp. z o.o

 • ul. Grzybowska 87
 • 00-844 Warszawa
 • NIP 5272776846
 • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.