Zarządzanie incydentami się opłaca

Sie 18th Zarządzanie incydentami się opłaca
Dodano sobota 18th 7:00:42

Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości mających miejsce wewnątrz organizacji jest bardzo efektywnym narzędziem walki z nadużyciami. Według opublikowanego w kwietniu tego roku raportu 2018 ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse (organizacja ACFE - Association of Certified Fraud Examiners zrzesza światowych specjalistów ds. nadużyć), najskuteczniejszą metodą na wykrycie patologii w firmie jest zgłoszenie przez innego pracownika (połowa przypadków!). Ten sam raport stanowi, że w korporacjach gdzie funkcjonował system zarządzania nieprawidłowościami odnotowano mniejsze straty spowodowane wskutek oszustw. Z kolei Transparency International twierdzi, że whistleblowing to najskuteczniejsza metoda zapobiegająca korupcji.

Jednakże ciągle pracownicy odczuwają opór przed zgłoszeniem zauważonego szkodliwego działania. Przejście z roli obserwatora do sygnalisty to bardzo delikatna i kłopotliwa sprawa, której towarzyszy wiele niekorzystnych czynników: źle pojęta lojalność wobec firmy i współpracowników, niepewność czy rzeczywiście ma się do czynienia z nadużyciem, podejrzenia, że i tak nic nie zostanie zrobione, obawa przed zwolnieniem lub ostracyzmem w pracy. Widać, że rządy państw zachodnich, dostrzegając rolę sygnalistów i mając świadomość oporów przed zgłaszaniem nadużyć, starają się stworzyć warunki prawne zachęcające do takiego działania. Głównie poprzez ochronę sygnalisty przed potencjalnymi retorsjami ze strony pracodawcy. Wyrazem tego trendu w Polsce jest projekt ustawy o jawności życia publicznego, a także przygotowywany przez Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych, obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów.

Trudno jest głośno mówić o nieetycznym zachowaniu takim jak molestowanie czy korupcja bez dostępu do kanału pozwalającego na bezpieczne i anonimowe zgłoszenie problemu. Z tego też względu w interesie organizacji leży zapewnienie systemu umożliwiającego pracownikom firmy, dostawcom i innym partnerom zasygnalizowanie, że dzieje się coś niedobrego i dalszy dialog ze zgłaszającym. Jakie są zatem zalety posiadania takiego narzędzia?

Najogólniej rzecz ujmując: ograniczenie ryzyka utraty reputacji i wzrost wskaźnika zyskowności. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, wdrożenie systemu tworzy jasny sygnał, że w firmie przestrzegane są najwyższe standardy etyczne, gdzie każdy może bez przeszkód mówić o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Potencjalny sprawca zastanowi się wtedy dwa razy zanim przystąpi do szkodliwego działania z obawy, że może ono zostać zauważone nie tylko przez wyspecjalizowanych audytorów, ale przez każdą osobę, z którą styka się w pracy. Wyniki wyżej przywołanego raportu ACFE nie pozostawiają złudzeń:

  • 50% zidentyfikowanych nadużyć zostało wykrytych dzięki sygnalistom,
  • w przedsiębiorstwach bez funkcjonującego systemu nielegalny proceder trwał średnio dwa razy dłużej,
  • starty w organizacjach z funkcjonującym systemem whistleblowingu były dwukrotnie mniejsze.

Korupcja, nadużycia i molestowanie stają się na świecie krytycznymi aspektami prowadzenia biznesu. Zarządy spółek i kadra kierownicza muszą mieć w ręku rozwiązania pełniące funkcje prewencyjne i zwiększające szansę wykrycia szkodliwego procederu już we wczesnym jego stadium. Osoby decyzyjne powinny mieć świadomość, że system zarządzania nieprawidłowościami zgłaszanymi w sposób jawny i anonimowy jest istotnym czynnikiem chroniącym organizację, ograniczającym straty finansowe i przekładającym się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa.

Secution posiada w swoje ofercie skuteczne rozwiązanie do anonimowej komunikacji w firmie, które zostało stworzone do zintegrowanego zarządzania wszystkimi rodzajami incydentów w firmie np. nieprawidłowości, nadużycia, korupcja, incydenty dot. danych osobowych (RODO), wypadki BHP. 

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.