Sztuczna inteligencja w walce z wyłudzeniami

Maj 25th Sztuczna inteligencja w walce z wyłudzeniami
Dodano sobota 25th 1:18:33

W dzisiejszym świecie, w którym mobilność jest atutem, a podróżowanie stanowi nieodłączny element codzienności wielu pracowników, na popularności zyskują oszustwa związane z rozliczaniem podróży służbowych i wydatkowaniem firmowych pieniędzy (ang. travel and expense – T&E – fraud).

Według raportu firmy Captio, zajmującej się zintegrowanym zarządzaniem wydatkami, około 13% kosztów podróży służbowych stanowią wyłudzenia (The cost of internal fraud in the expense management proces – Captio Report 2017 edition). Najpopularniejszym sposobem oszustwa jest podawanie przez pracowników do rozliczenia poprzednich raportów wydatków albo ujmowanie w sprawozdaniach transakcji niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. Z kolei z opracowania JP Morgan, Occupational fraud in T&E expense management 2015, wynika, że statystyczna firma w USA traci rocznie średnio około 30 tys. USD w wyniku nadużycia T&E, przy czym w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 100 pracowników mediana strat wynosi o 30% więcej niż w większych firmach.

Jednakże to nie wysokość strat jest tutaj największym problemem. Według ekspertów organizacji Association of Cerified Fraud Examiners, ponad 3/4 osób fałszujących swoje wydatki służbowe dopuszcza się równolegle innych nadużyć na szkodę swojego pracodawcy. Z tego wniosek, że w wielu przypadkach zidentyfikowanie sprawcy wyłudzenia T&E może doprowadzić do ujawnienia o wiele poważniejszych działań nieuczciwego pracownika.

Powstaje pytanie, jak na podstawie olbrzymiej ilości raportów, zawierających dziesiątki pozycji odróżnić pracowników, którzy okradają własną firmę od tych, którzy zwyczajnie pomylili się przy sporządzaniu dokumentacji? W tym celu, w pierwszej kolejności, trzeba zidentyfikować osoby, które mają ciągłe „problemy” z uczciwym rozliczeniem wydatków lub podróży służbowych. Następnie należy przeprowadzić analizę charakteru, skali i częstotliwości występowania anomalii co da podstawy do oceny czy zostały one dokonane z premedytacją czy też nie. Jednak rozwiązanie wydaje się proste tylko na pozór. Zastosowanie ręcznych rozwiązań kontrolnych zmusiłoby menedżerów nie tylko do badania każdego wydatku w poszczególnych raportach, ale także do przechowywania rejestru historii nieprawidłowości każdego pracownika. Takie działanie pochłania dużo czasu i pracy, co tak naprawdę stawia jego opłacalność pod znakiem zapytania.

I tu przychodzą z pomocą nowatorskie rozwiązania FinTech, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki ich dynamicznemu rozwojowi stają się coraz bardziej dostępne i znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, w tym, jak się okazuje, również w tropieniu sprawców nadużyć.

A jak to działa? Na rynku dostępnych jest coraz więcej różnych rozwiązań, dlatego posłużymy się uproszczonym przykładem. Wydatki każdego pracownika są rejestrowane przez niego w dedykowanej aplikacji na smartfona. Zapewnia to stały dopływ danych do systemu, dzięki którym oprogramowanie „uczy się” zasad polityki firmy. W dalszej kolejności, monitorując mechanizmy działania poszczególnych osób i zestawiając je z historią dotychczasowych wydatków, rozpoznaje nietypowe zachowania, nieprzystające do polityki i dzięki temu rozróżnia czy dany przypadek to błąd czy już jednak działanie na szkodę firmy. Wytypowane nieścisłości stanowią wskazówkę dla menadżerów przy ostatecznej ocenie winy pracownika.

Jeszcze dalej poszła firma Oversight Systems, której oprogramowanie, oprócz pomocy w identyfikacji przypadków nadużyć T&E, pełni również rolę prewencyjną. W sytuacji wykrycia podejrzanego zachowania system wysyła maila do wytypowanego pracownika. Z początku ogólny w wymowie, zawierający np. wyciąg z polityki organizacji, w miarę popełniania kolejnych wykroczeń staje się coraz bardziej stanowczy np. wskazując konkretne sytuacje szkodliwego działania. Twórcy systemu wyszli z założenia, że pracownik, który ma świadomość, że jego zachowanie jest obserwowane, będzie mniej skłonny do popełniania nadużyć i staranniejszy w prowadzeniu dokumentacji. Co da wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Obserwując obecne trendy należy przypuszczać, że użycie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję będzie coraz powszechniejsze, stając się istotnym czynnikiem ograniczającym występowanie szkodliwych zjawisk oraz stanowiąc przydatny instrument w rękach menadżerów i audytorów śledczych. Wciąż jeszcze bardzo daleko od pełnego zastąpienia w tym obszarze człowieka, jednakże już można sobie wyobrazić, że za kilkanaście lat to inteligentne systemy będą pilnować przestrzegania przez pracowników zasad panujących w firmie.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.