Wpływ terroryzmu na biznes

Sty 30th Wpływ terroryzmu na biznes
Dodano wtorek 30th 8:39:39

W dzisiejszym niestabilnym i nieprzewidywalnym świecie trwa nieustanna walka pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa, a fundamentalistami, którzy chcą za wszelką cenę poczucie bezpieczeństwa zburzyć. Terroryzm i jego zmienna, ciągle ewoluująca natura wpływa na otaczającą nas rzeczywistość na wiele różnych sposobów. Z tego powodu również współczesny biznes musi mieć świadomość, jakie ryzyko niosą ze sobą ataki terrorystyczne dla pracowników, nieruchomości i technologii firmy.

Mając do dyspozycji najnowocześniejsze narzędzia: zaawansowane algorytmy inwigilacyjne, bariery miejskie wyglądem przypominające standardową infrastrukturę czy inteligentny monitoring, instytucje odpowiedzialne za identyfikację zagrożeń podejmują nieustanne działania, aby uczynić przestrzeń publiczną bezpieczniejszą. Co ciekawe, szacuje się, że obecnie w Chinach znajduje się 176 mln kamer monitoringu, a do 2020 roku przy obecnym trendzie liczba ta ma wzrosnąć do 626 mln. Policja pekińska już dwa lata temu szczyciła się, że system obserwacji wizyjnej obejmuje zasięgiem całe miasto. W Londynie z kolei, działa około 420 tys. kamer, których ciągle przybywa. Tendencja ta jest widoczna również w innych wielkich metropoliach na świecie.

Niestety, nawet najbardziej zaawansowane i wyrafinowane środki zapewnienia bezpieczeństwa można obejść. Współcześni terroryści są bardzo kreatywni i poświęcają dużo czasu na rozpoznanie słabych punktów i opracowanie nowych sposobów na pokonanie stosowanych środków prewencyjnych. Największym wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy jest zdolność grup terrorystycznych do inspirowania urodzonych już na zachodzie, młodych ludzi za pośrednictwem propagandy online.

Mimo, iż szanse znalezienia się w samym środku zdarzenia o charakterze terrorystycznym są bardzo niskie, to jednak zarząd spółki powinien uwzględnić bezpieczeństwo swoich pracowników podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków np. przebywania na lotniskach, czy spotkań biznesowych w zatłoczonych miejscach publicznych. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, których pracownicy często wyjeżdżają w zagraniczne podróże służbowe muszą być świadome zmieniającej się natury zagrożenia. W związku z tym powinny rozważyć zainwestowanie w szkolenia dla personelu oraz zapewnić adekwatne środki komunikacji w przypadku zaistnienia incydentu. W interesie firmy jest też uwzględnienie sytuacji, w których jest ona pośrednio dotknięta aktem terroru np. jeśli uniemożliwiony jest transport lub zamknięto centrum miasta.

O ile firma może podjąć pewne środki zaradcze w celu zminimalizowania strat to niestety są obszary, na które nie ma większego wpływu. Zamknięcie na 10 dni targowiska Borough Market,  będące konsekwencją ataku na moście London Bridge w Londynie spowodowało straty w wysokości 1,4 mln GBP. Idąc dalej, we Francji przychody z turystyki w 2015 r. spadły o 1,7 mld USD, co było następstwem tragicznych wydarzeń z tamtego roku: w styczniu w redakcji Charlie Ebdo i listopadzie na ulicach Paryża i Saint-Denis.  Tymczasem we Włoszech, gdzie w tym czasie nie było incydentów, sektor turystyczny wzrósł o 4,9 mld USD. Z szacunków OECD wynika, że w 2015 r. wpływ terroryzmu na światową gospodarkę wyniósł 89,6 mld USD, co wprawdzie stanowi spadek o 15 procent rok do roku, ale 2015 nadal był drugim najbardziej kosztownym rokiem z od 2000 r.

Mimo wysiłków podejmowanych przez służby państwowe, zarządy firm muszą mieć świadomość wciąż zmieniającego się charakteru terroryzmu i co za tym idzie obecności realnego zagrożenia. Odpowiedzialny zarząd wie, że jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowi przedsiębiorstwa. Dlatego powinien uwzględnić ryzyko zaistnienia wydarzenia o charakterze terrorystycznym w planowaniu kryzysowym. Powinno ono obejmować zarówno pracowników, jak również własność i technologie firmy. Ponadto, istotne jest podjęcie kroków pozwalających na zminimalizowanie strat, w postaci np. szkoleń dla pracowników w obszarze zachowania w sytuacji zakładniczej lub detonacji urządzenia wybuchowego.

Polska wciąż pozostaje krajem, który dzięki dość jednolitej strukturze społeczeństwa, nie miał do tej pory do czynienia ze zjawiskiem terroryzmu w takim wymiarze jak ma to miejsce w państwach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Jednakże nie można zapominać, że żyjemy w zglobalizowanym świecie i coraz więcej zachodnich firm, potencjalnych celów terrorystów, ma swoje oddziały w naszym kraju. Należy również pamiętać o naszym zaangażowaniu w Afganistanie, co również stawia Polskę i jej obywateli w gronie wrogów organizacji ekstremistycznych.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.