Kryzys w rękach zarządu

Lis 10th Kryzys w rękach zarządu
Dodano piątek 10th 8:53:44

Trudne sytuacje – od konfliktu interesów po poważne kryzysy – to wyzwanie, z którym każdy zarząd prędzej czy później musi się zmierzyć. W momencie wyboru drogi poradzenia sobie w takich okolicznościach, zarząd jest często rozdarty pomiędzy potrzebą poufnej i szczerej dyskusji dotyczącej wrażliwej sytuacji, w której znalazła się firma, a potrzebą bycia wiernym polityce transparentności. Często też wola porozumienia i współpracy członków zarządu, szczególnie w napiętych sytuacjach, może być poddana próbie, w przypadku różnicy zdań jego członków co do kierunku działań.

Wielu dyrektorów szybko dostrzega, że w przypadku trudnych sytuacji nie ma miejsca na popełnianie błędów. Nietrafna decyzja, nawet pozornie mało istotna, może spowodować obranie niewłaściwego kierunek wyjścia z kłopotliwej sytuacji. O ile początkowo może się wydawać mało istotna, po czasie może sprawić, że firma wypadnie z zaplanowanego kursu. Aby tego uniknąć warto stosować się do kilku zasad zaproponowanych w najnowszym opracowaniu Managing tough issues in the boardroom fundacji WDC.

Po pierwsze dobrze jest zastosować odpowiednie podejście do koncepcji struktury i powoływania organów zarządu. Szczególne czasy wymagają użycia szczególnych rozwiązań, które mogą, a wręcz powinny wykraczać poza tradycyjną strukturę. Trzeba też rozważyć czy może w danej sytuacji nie warto by było powołać komisję, dedykowaną do wypracowania rozwiązania danego zagadnienia.

W zależności od charakteru problemu, z którym aktualnie boryka się zarząd, najkorzystniejszym rozwiązaniem może okazać się zwrócenie się o pomoc do firmy konsultingowej. W sytuacji kiedy zarząd widzi, że jego możliwości są już na wyczerpaniu, zewnętrzny doradca może wnieść nowe spojrzenie i co za tym idzie nowe koncepcje. Ponadto jego doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu sytuacji może być nie do przecenienia.

Ważne jest, aby mieć odwagę zadawać trudne pytania, których inni boją się zadać. Pragnienie osiągnięcia porozumienia i wypracowanie wspólnego rozwiązania nie może górować nad obowiązkiem każdego członka zarządu polegającym na dążeniu do pełnego zrozumieniu zagadnienia. Dyskusja musi zawierać wystarczająco „przyjaznej różnicy zdań”, aby doprowadzić do dogłębnej analizy wszystkich aspektów zagadnienia.

Nie należy również zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu, niezwykle delikatnych w swoim charakterze, obrad zarządu. W trudnej sytuacji sprawnie funkcjonujący zarząd ma możliwość przeprowadzenia szczerej, uwzględniającej poufny charakter sprawy, dyskusji. Są w nim także obecne osoby, które nie boją się stawiać kłopotliwych pytań. Miejsce na takie posiedzenia musi być dokładnie zabezpieczone, aby wszystko co zostanie powiedziane w środku nie wydostało się na zewnątrz.

Ostatnią, ale nie najmniej ważną rzeczą, o której warto pamiętać to kwestia odpowiedniego udokumentowania procesu podejmowania decyzji. Ciągle rosnące oczekiwania dotyczące „dobrego zarządzania”, wynikające z presji inwestorów i regulatorów, wymagają od zarządu, aby w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, był w stanie zaprezentować obowiązujący w firmie proces zarządzania. Przy ocenianiu tej kwestii warto zadać sobie pytanie, czy zarząd prowadzi dokumentację w taki sposób, że w pełni odzwierciedla ona rzetelny proces podejmowania decyzji.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.