Dlaczego pracownicy kradną w pracy?

Mar 26th Dlaczego pracownicy kradną w pracy?
Dodano wtorek 26th 8:09:56

Nie jest niczym nadzwyczajnym zabranie ze swojego miejsca pracy długopisu, ołówka czy kilku kartek papieru. Ale już gorzej, gdy do ręki „przykleja się” kubek, lampka biurkowa czy urządzenie wielofunkcyjne. Co ciekawe, wg badań organizacji Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), wielu pracowników nie widzi nic złego w okradaniu swojego pracodawcy z firmowych przedmiotów i aktywów innych niż pieniądze. W ich skład wchodzi praktycznie wszystko: od laptopa, poprzez ekspres do kawy po dane osobowe. Od 2002 r. do 2018 r. liczba ujawnionych przypadków kradzieży takich dóbr wzrosła niemal dwukrotnie z 11% do 21%. Co ciekawe czynów tych dopuszczali się przedstawiciele wszystkich szczebli korporacyjnej drabiny, od szeregowych pracowników, po kadrę kierowniczą poziomu C. Eksperci ACFE prognozują, że wskaźnik ten będzie eskalował.

Wzrostowi zjawiska sprzyja dynamicznie zmieniający się w dzisiejszych czasach charakter środowiska pracy. Obecnie mamy do czynienia ze zwiększającą się wartością dóbr niepieniężnych. Takie aktywa jak dane klientów, prawa autorskie, plany biznesowe, tajemnice handlowe czy inne dane cenne dla firmy stają się coraz atrakcyjniejszym łupem.

Postępująca popularność zjawiska kradzieży w miejscu pracy zaczyna sprawiać, że przestaje ono być postrzegane tak jednoznacznie negatywnie, jak jeszcze do niedawna. Staje się coraz bardziej „normalne, codzienne” i nie jest tak stygmatyzowane jak kradzież środków pieniężnych, oszustwa czy inne przestępstwa. Wszystko to sprawia, że wzrost zjawiska powoduje wzrost jego akceptacji społecznej, co z kolei napędza dalszy wzrost kradzieży.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest aspekt psychologiczny. Wielu sprawców uważa, że pracują tak ciężko i w takim tempie, że zasługują na „coś ekstra”, pomimo, iż nie należy to do nich. Gdy pracownicy widzą, że mają wpływ na rosnące zyski firmy, ale nie przekłada się to na wzrost ich wynagrodzenia to czują się traktowani niesprawiedliwie. Chęć wyrównania tej „nieuczciwości” jest doskonałym usprawiedliwieniem dla poczucia winy, które może się pojawić po dokonaniu kradzieży. Co więcej, w takiej sytuacji sprawca podświadomie przenosi odpowiedzialność na pracodawcę, gdyż „to on należycie nie docenił swojego pracownika, co popchnęło go do popełnienia kradzieży”. Ważnym motywem jest również chęć odzyskania poczucia władzy. W sytuacjach stresowych, cechujących się presją czasu, pracownicy zaczynają tracić kontrolę nad swoim środowiskiem pracy. Może to spowodować, że w pewnym momencie zaczynają przedłużać przerwy, przestają się przykładać do obowiązków czy właśnie przywłaszczają sobie firmowe mienie. Dzięki temu odzyskują poczucie kontroli, co jest również w zgodzie z ich sumieniem, gdyż „to nie oni doprowadzili do takich sytuacji, a przełożeni”.

Jak widać walka ze zjawiskiem kradzieży dóbr firmy nie należy do łatwych co nie oznacza, że jest beznadziejna. Pierwszym krokiem jest zbudowanie kultury organizacji opartej na etyce i zasadach wzajemnej uczciwości. Zarząd powinien wysyłać jasny sygnał, że uczciwość jest jedną z podstawowych wartości korporacji i przy tym samemu prezentować taką postawę. Takie działanie będzie pełnić funkcję prewencyjną, mającą potencjał do znacznego ograniczenia szkodliwej działalności pracowników. Kolejnym etapem budowania odporności organizacji jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających wykrycie przypadków kradzieży. Najskuteczniejszy jest system do zgłaszania i zarządzania nieprawidłowościami, dzięki któremu pracownicy będą dysponowali łatwym w obsłudze i w pełni anonimowym narzędziem umożliwiającym zasygnalizowanie nieprawidłowości a organizacja rozwiązaniem do prowadzenia postępowań wyjaśniających. Wg ekspertów ACFE najwięcej nadużyć jest ujawnianych dzięki zgłoszeniom dokonanym przez innych pracowników firmy. Dlatego chcąc skutecznie walczyć ze zjawiskiem szkodliwej działalności personelu trudno obejść się bez takiego systemu. Secution posiada w ofercie portalowe rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania nieprawidłowościami, które z powodzeniem wdraża u swoich klientów.

 

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.