Zgłoś korupcję

Gru 8th Zgłoś korupcję
Dodano piątek 8th 8:38:46

Zarządzanie zgodnością w firmie to nie jest prosta sprawa. O ile zarząd może mieć wiedzę nt. obszarów działalności najbardziej narażonych na ryzyko korupcji, to najczęściej trzeba odważnego pracownika, który jako sygnalista da znać, gdzie w organizacji się dzieje źle. Powstaje pytanie, czy zarząd zadbał o opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania incydentami korupcyjnymi, w tym założenie tzw. „bezpiecznej linii”, której sygnalista mógłby anonimowo użyć? Jeśli nie, to najwyższy czas, aby wprowadzić takie rozwiązanie, a zwłaszcza stworzyć bezpieczny kanał komunikacji dla sygnalistów. W kontekście zbliżającej się wielkimi krokami ustawy o jawności życia publicznego (UJŻP) istotne jest, aby firma umiała zarządzić ewentualnymi problemami korupcyjnymi wewnątrz organizacji. W przeciwnym przypadku do drzwi mogą zapukać funkcjonariusze z CBA. Wtedy firma będzie podlegać szerszej kontroli systemu przeciwdziałania korupcji, którego wymogi zostaną zdefiniowane w UJŻP.

Nie trzeba tłumaczyć, że taka „bezpieczna linia” musi zapewniać ochronę osobie, która ma na tyle odwagi, żeby zdecydować się zgłosić nadużycie. Dlatego warto dać pracownikom możliwość anonimowego raportowania niepożądanych sytuacji np. poprzez system portalowy. Niezmiernie istotne jest, by zgłoszony incydent został skutecznie przyjęty, dogłębnie zbadany i rozwiązany w sposób sprawny i efektywny. W tym celu działania dochodzeniowe muszą być scentralizowane w jednym miejscu, w którym na bieżąco śledzi się i dokumentuje ich przebieg, zbiera i analizuje dowody oraz formułuje wnioski. Będzie to istotne w sytuacji kontroli CBA, która będzie weryfikowała brak pozorowania i skuteczność stosowanych rozwiązań w obszarach wskazanych przez ustawę o jawności życia publicznego.

Wprowadzenie systemu zgłaszania nieprawidłowości korupcyjnych pozwoli firmie ograniczyć ryzyko:

  • Większej odpowiedzialności – wprowadzenie UJŻP zmieni zakres odpowiedzialności osób oraz firmy za nieprawidłowości korupcyjne,
  • Sankcji finansowych – kara finansowa przewidziana w UJŻP może wynieść nawet 10 mln złotych,
  • Wykluczenia z przetargów publicznych – firma ukarana za nieprzestrzeganie UJŻP zostanie wykluczona z zamówień publicznych na okres 5 lat.
  • Spadku bezpieczeństwa współpracy – zwiększa się trend na wymóg posiadania przez partnerów biznesowych antykorupcyjnych programów compliance (UJŻP wymusi wręcz wdrożenie takiego programu),
  • Utraty reputacji – wiarygodność firmy jest najcenniejszym zasobem. Dochodzenie w sprawie korupcji może realnie zaszkodzić pozycji rynkowej oraz możliwościom biznesowym przedsiębiorstwa.

Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno w sposób jasny i dobitny okazywać swoje poparcie dla polityki i wysiłków firmy w zakresie compliance. Takie działanie będzie sprzyjało stworzeniu kultury uczciwości, w której łapówkarstwo jest nie do przyjęcia. Zaangażowanie zarządu powinno się przejawiać w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, w której podkreślane są: przyjęta polityka zapobiegania korupcji oraz skuteczne procedury antykorupcyjne, w tym skuteczny system do zarządzania incydentami.

Jednym z oferowanych przez nas rozwiązań (dostosowanych do wymogów ustawy o jawności życia publicznego) jest system zarządzania zgłoszeniami korupcyjnymi „Zgłoś korupcję”. To rozwiązanie portalowe obsługuje zgłoszenia jawne oraz anonimowy, które pochodzą od pracowników, współpracowników a nawet kontrahentów firmy. Celem każdej organizacji powinna być skuteczna obsługa wszelkich nieprawidłowości korupcyjnych w ramach wewnętrznych działań, żeby ograniczyć zgłoszenia sygnalistów w tzw. systemie prokuratorskim zgodnie z założeniami UJŻP. Dzięki temu przedsiębiorstwo zredukuje ryzyko dyskusji o ew. nieprawidłowościach poza organizacją, uruchomienia kontroli CBA a tym samym ewentualnych sankcji…

 

 

 

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.