Produkty

Whistleblowing

Whistleblowing: stwarzaj odpowiednie warunki do zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników lub współpracowników. Zapobiegaj nielegalnym, niewłaściwym, niebezpiecznym lub nieetycznym praktykom w organizacji.

 

Sytuacja

Pojęcie sygnalisty, czyli osoby sygnalizującej nieprawidłowość doczekało się uregulowań w polskim prawie, przede wszystkim w nowej ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wprowadza ona specjalne uprawnienia pracownicze dla sygnalistów. Nakłada również obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku każdego zgłoszenia nieprawidłowości oraz usunięcia uchybień.

 

Komplikacja

W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia w firmie skutecznego mechanizmu do zarządzania nieprawidłowościami, który umożliwi zgłaszanie nadużyć oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Brak odpowiednich rozwiązań w tym zakresie grozi zwiększeniem kary pieniężnej do 60 mln. zł. (dwukrotne zwiększenie sankcji finansowej za brak skutecznego działania organizacji dot. zgłoszenia nieprawidłowości).

 

Rozwiązanie

Efektywnym rozwiązaniem do zarządzania nieprawidłowościami w organizacji jest system portalowy, który gwarantuje:

  • anonimową komunikację z pracownikami, współpracownikami oraz kontrahentami,
  • możliwość zintegrowanego zarządzania wszystkimi rodzajami nieprawidłowości występującymi w firmie (nadużycia, korupcja, incydenty dot. danych osobowych, wypadki BHP, inne),
  • możliwość samodzielnego zarządzania wrażliwymi informacjami dotyczącymi organizacji,
  • elastyczność pozwalająca na jej dostosowanie systemu do oczekiwań klienta oraz zmieniających się wymogów prawnych,
  • bezpieczeństwo nie tylko dla samych zgłaszających, ale także dla przekazywanych przez nich informacji,
  • intuicyjny oraz przyjazny interfejs aplikacji zapewniający łatwość i komfort użytkowania.

 

Secution posiada w ofercie sprawdzone i skuteczne rozwiązanie w tym zakresie. Świadczy również kompleksową usługę obsługi zgłoszeń sygnalistów w formie outsourcingu dla firm.

 

Efekt

Dzięki wdrożeniu systemu do zarządzania nieprawidłowości organizacja będzie w stanie skutecznie  przyjmować zgłoszenia i prowadzić postępowania wyjaśniające. Wypełni w ten sposób wymóg nowych regulacji prawnych. Ponadto zdobędzie praktyczną wiedzę na temat skali nadużyć w organizacji i będzie zdolna minimalizować ich negatywne skutki, wprowadzać działania naprawcze. Dzięki temu zwiększy bezpieczeństwo biznesu i komfort prowadzonej działalności. 

Kontakt

Biuro

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
(+48) 730 065 017

Formularz kontaktowy

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.