Produkty

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

podejmij właściwe działania w celu uniknięcia negatywnych skutków zdarzenia, które odbiega od normalnego funkcjonowania organizacji i stanowi zagrożenie dla jego dalszej działalności.

 

Sytuacja

Bardzo łatwy dostęp do oferty konkurencyjnej, technologia mobilna, cykl informacyjny w czasie rzeczywistym i media społecznościowe zmieniają dzisiaj wymagania wobec zarządzania kryzysowego.

Rośnie rola wiarygodności i zaufania w wizerunku firmy w czasach permanentnego mierzenia się z incydentami i kryzysami, które stały się codziennym doświadczeniem wszystkich organizacji.

 

Komplikacja

Zwiększają się oczekiwania udziałowców, partnerów biznesowych, pracowników oraz opinii publiczej dotyczące dwustronnej komunikacji i przejrzystości w kryzysie.

Zwiększa się tempo, w jakim organizacje muszą być przygotowane na reagowanie kryzysowe i komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych.

Coraz trudniej jest wyprzedzić wydarzenia i umiejscowić organizację jako autora narracji własnego kryzysu.

 

Rozwiązanie

Organizacja powinna reagować szybko, kompetentnie, rzeczowo i wiarygodnie. Traktując kryzys jak szansę, może wręcz zyskać na wizerunku.

Aby tak się stało organizacja powinna zainwestować w cały zakres działań przed takim zdarzeniem: procedury bezpieczeństwa, zespół kryzysowy, procedury kryzysowe. Trzeba uzbroić zespół w umiejętności, sposób myślenia i narzędzia, aby wyzwania działały dla organizacji, a nie przeciw niej.

Kluczowe jest przejęcie przewodnictwa w sytuacji kryzysowej, w komunikacji, bycie kreatorem działań naprawczych, głównym źródłem informacji, liderem opinii.

 

Efekt

Bardzo szybkie działania kompetentnego zespołu kryzysowego na podstawie efektywnego monitoringu, potrafią niekiedy zapobiec powstaniu kryzysu nim się jeszcze rozpocznie.

 

Gdy kryzys już się pojawi odpowiedni zespół minimalizuje straty lub wręcz jest w stanie wykorzystać sytuację do poprawy wizerunku firmy.

Kontakt

Biuro

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
(+48) 730 065 017

Formularz kontaktowy

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.